Projectleider (202002A005-006-007)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dictu)


Binnen DICTU is een programma Integrale Beveiliging actief met als doel het basis beveiligingsniveau van de ICT-Infrastructuur te verhogen, verbeteringen in IAM processen en systemen aan te brengen, ondersteuning te bieden bij een veilig compliant softwareontwikkelproces en vergroten van de informatiebeveiligingsbewustwording en -kennis. Hiermee levert het programma een bijdrage aan de reductie van kwetsbaarheden, compliant zijn aan BIR2017 en het behoud van het ISO 27001- certificaat. Voor dit programma wordt extra project management capaciteit gevraagd.

Daarnaast bevindt DICTU zich in een transitie naar een organisatie die gebaseerd is op agile en devops uitgangspunten; deze transitie brengt met zich mee dat medewerkers - ook projectmanagers - een stap naar voren zetten om een bijdrage te leveren aan deze organisatieverandering. De lege plekken die dit met zich meebrengt, moeten ingevuld worden. Het betreft hier infrastructuurprojecten in de meest brede zin van het woord.

Het Team Projecten Cloud (TPC) van de divisie Infrastructuur van DICTU is verantwoordelijk voor alle infrastructuur projecten en programma's van Cloud en van non-Cloud binnen DICTU. Het team projecten Cloud bestaat uit een mix van Projectleiders, Solution architecten en ICT experts. De projecten worden uitgevoerd voor klanten zoals NVWA, AT en RVO, tevens worden er grote interne projecten uitgevoerd ten behoeve van de verandering / vernieuwing van onze infrastructuur.

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen en cultuur van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Beschikbaarheid: Beschikbaar per 17 februari. Afhankelijk van de snelheid van het inhuurproces is dat de verwachte

Eisen:
 • PRINCE2 Practioner
 • ITIL V3
 • Recente ervaring (<3 jaar) met het samenwerken (delegeren van taken) met PMO, projectcontroller, communicatie-adviseur, quality assurance. (Min. 3 jaar)
 • Kennis van de fundamentele werking van Cloud -infrastructuur en aantoonbaar recente (< 3 jaar) ervaring met toepassen Cloud technologieën in geleidde projecten. In het bijzonder op het gebied van netwerktechnologie en datacenters. (Min. 3 jaar)
 • Aantoonbare zeer recente (< 3 jaar) ervaring met het upgraden, uitbreiden, optimaliseren, vernieuwen en uitfaseren van Cloud Infrastructuur op gebied van netwerk, compute en storage. (Min. 3 jaar)
 • Praktijkervaring in het werken met Agile Scrum minimaal één van de rollen: productowner, scrummaster of Agile coach. (Min. 2 jaar)

Wensen:
 • EXIN Cloud Foundation certificering (Enterprise architectuur) of bereid dit op eigen kosten binnen 3 maanden na start inhuur te behalen. 
 • Ervaring met Jira, TOPdesk en eBS 
 • Aantoonbare kennis en ervaring met IT projecten binnen de Overheid. 
 • Ervaring met implementatie van cyberdefense systemen van CISCO, McAfee, F5, in complexe infrastructuren 
 • Bereid om regelmatig werkzaamheden in Assen uit te voeren. 
 • Ervaring met ISO-certificeringstrajecten. 
 • Kennis van en ervaring met riskmanagementmethoden. 
Competenties:
 • Communicatief sterk in woord en geschrift. 
 • Analytisch 
 • Adviseren 
 • Organisatiesensitief 
 • Netwerken en organiseren 
 • Motiveren Creativiteit 
 • Voortgangscontrole 
 • Daadkrachtig 
 • Presentatievaardigheden
Deze vacature is ingetrokken op 14-04-2020 om 09:31. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen