Projectleider ICT (10102056)

Werkzaamheden :


Het initiëren van projecten.

 • Adviseert opdrachtgever over projectdoelstelling, voortgang en –strategie.
 • Stelt SMART projectplannen en geïntegreerde projectplannen op, op basis van vastgestelde vooronderzoeken en functionele requirements.
 • Richt het project in met financiële, personele en materiële middelen.
 Het coördineren en beheersen van organisatie-brede ICT (deel)projecten.
 • Bewaakt de planning, voortgang, kwaliteit en doelstellingen van het project.
 • Stuurt de (in- en externe) projectmedewerkers aan.
 • Stuurt de externe leveranciers en partners aan en draagt zorg voor succesvolle bijdrage aan de projectdoelstellingen door deze partijen. 
 • Draagt zorg voor het inhoudelijk, procedureel en procesmatig op elkaar afstemmen van de verschillende activiteiten (eventueel in verschillende deelprojecten).
 • Voert projecten uit naar de geldende procedures en richtlijnen m.b.t. informatiebeveiliging en architectuur.
 • Coördineert en rapporteert over de beschikbare middelen voor het project (personele, financiële, materiële etc.).
 • Signaleert en analyseert relevante informatie, ontwikkelingen en problemen die bijdragen aan het succes van het project.
 •  Licht projecten, projectresultaten en consequenties toe aan de opdrachtgever en stuurgroep.
 • Draagt zorg voor de informatievoorziening vanuit het project naar de staande organisatie, het management en de opdrachtgever.
 • Creëert draagvlak binnen de organisatie en het projectteam voor projecttresultaten en consequenties (“wat”).
 • Evalueert het project en draagt zorg voor een goede borging van deze lessons learned.
 • Draagt relevante kennis en informatie over aan de staande organisatie conform de geldende richtlijnen.
 • Laat kwaliteitscontroles uitvoeren op projectprodukten. 

Funtie eisen (vereiste kennis, vaardigheden, competenties):
Ervaring verplicht

 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met COA.
 • Ervaring in het leiden van verschillende ICT projecten en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Ervaring met projectmanagementmethodieken zoals Prince en scrum-devops principes.
 • Ervaring met projectmanagement- en planningtools.

Kennis verplicht: 
 • Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied.
 • Kennis van methodieken en technieken voor projectmanagement (zoals Prince2) en scrum.
 • Kennis van relevante beheermethodieken (zoals BiSL, ASL, ITIL enzovoort).

Competenties algemeen:
 • Analyserend vermogen
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren en enthousiasmeren
 • Netwerkvaardigheid
 • stakeholder management
 • Overtuigingskracht d.m.v. effectieve communicatie
 • Plannen en organiseren
 •  Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit 
Deze vacature is ingetrokken op 09-04-2020 om 11:39. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen