Junior Performance Tester 2020-DCS-0005

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)


De primaire werkzaamheden van de Performance tester richt zich op alle werkzaamheden die gericht zijn op performancebegeleiding en - onderzoek gedurende het gehele ontwikkelproces vanaf de architectuur, het functioneel ontwerp, het technisch ontwerp en de bouw tot aan de testfase. 

Met als doel de vroegtijdige detectie van performance bottlenecks die al ontstaan in de architectuur en ontwerpen, maar ook tijdens de applicatieontwikkeling, zodat de applicatie in combinatie met de beoogde of geadviseerde infrastructuur voldoet aan de gestelde eisen; architecten, ontwerpers en bouwers vroegtijdig inzicht geven in consequenties van gemaakte of te maken keuzes voor de performance. 

De hoofddoelstelling is het opleiden van personen, het adviseren en (mede) beoordelen van de kwaliteit van de producten binnen de Belastingdienst op het gebied van performance en robuustheid. De infrastructuur- en applicatie-componenten binnen de Belastingdienst worden gerealiseerd door de voor een product verantwoordelijke partijen. 


De meer juniore kandidaat wordt in maximaal 1 jaar ingewerkt door een senior met onderstaande werkzaamheden: 
 • Gesprekspartner van de performance architect
 • Ondersteunen bij het SMART opstellen van de performance requirements.
 • Adviseren over de mogelijkheden van performance (testen).
 • Risico’s inventariseren. Deze dienen als basis voor de juiste performance onderzoeken
 • Uitvoeren en analyseren van hardware door middel van software monitoring
 • Opzetten teststrategie voor knelpuntenanalyse performance
 • Bepalen van de performance test scope
 • Bepalen van meetpunten
 • Bepalen van de diepgang
 • Opstellen test cases
 • Opstellen van load modellen
 • Opstellen van gedetailleerd plan (performance testaanpak), inclusief test scenario’s, test cases, workload etc.
 • Communiceren met de projectleiding, beheer/infra, scrumteams, ontwerpers en bouwers om de performance-eisen en geconcretiseerd te krijgen.
 • Coördineren van de performance onderzoeken
 • Analyseren van resultaten en het doen van aanbevelingen
 • Advies uitbrengen over de tuning van infra componenten en/of applicatie configuratie
 • Rapporteren over het testverloop en de bevindingen en het verstrekken van adviezen

De consultancywerkzaamheden die verricht worden vanuit het Performance Competence Center (i.o.) hebben als doel om Performance in de breedste zin van het woord binnen de Belastingdienst naar een hoger niveau te brengen.
Een belangrijk onderdeel van het testtraject is het testen van de performance, waarmee inzicht kan worden gekregen in tijdgedrag (responsetijden) en middelenbeslag (load), zowel voor de applicaties als de hosting-infrastructuur. 

Het team werkt met de scrum-methodiek en verricht van daaruit allerhande taken.


De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit en cultuur moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Datacenter Services (DCS) faciliteert de Belastingdienst met optimale infrastructuurdiensten, nu en in de toekomst. Dat doet het samen met de andere onderdelen van de IV-keten. Het datacenter levert generieke diensten waar dat kan, en specifieke diensten waar dat moet. Dat is ontstaan uit het besef dat IT een cruciale enabler is voor de taak van de Belastingdienst.
Binnen de afdeling 'Hosting en Integratiediensten' van DCS bevindt zich team Performance testen. Dit team heeft o.a. tot doel om het gedrag van de infra resources te meten bij het testen van applicaties en infrastructuur in een productielike omgeving.


Wensen:
 • Kennis van en ervaring met JMETER Performance Testing
 • Kennis en ervaring met databases en SQL
 • C# for Testers
 • Kennis van en ervaring met Operating Systems (Linux, Windows)
 • HBO diploma (bij voorkeur op het gebied van ICT) 
 • Foundation Level Certified Tester (ISTQB) 
 • Agile Tester Extension (ISTQB)
 • Kennis van en ervaring met computersystemen en –applicaties, databases, netwerken) 
 • Kennis van en ervaring met gedrag van systeem resources (CPU, memory, disk I/O, LAN, WAN) vanwege performance testen, load testen, stress testen, system testen en capaciteit testen 
 • Kennis van en ervaring met testautomatisering

Wensen:
 • Kennis van en ervaring met Splunk
 • Kennis van en ervaring met andere Operating Systems (Unix, AIX, Mainframe etc.)
 • Flexibele werktijden
 • Taalvaardigheid (presenteren, rapporteren)
 • Kennis van DevOps

Competenties:
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen 
 • Kwaliteitsbewust
 • Communicatief sterk 
 • Zelfstandig
 • Vasthoudend
 • Doortastend
 • Stressbestendig
Deze vacature is ingetrokken op 17-02-2020 om 10:06. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Willem van Ruijven
[email protected]
0682801161

Delen