Reageren

Senior Java Developer 202105A364A

Vul je naam en emailadres in, upload je CV, laat je tarief achter en schrijf eventueel een motivatie.

Reactie als
Wil je als leverancier van professionals een kandidaat voordragen? Registreer je bedrijf of log in.

Je tarief ex. BTW. Geef aan of het een uur- of totaaltarief betreft.

Bij het gebruik van de knop 'Reageren' bevestig je je reactie en wordt deze verstuurd. Je geeft toestemming dat er een account voor je wordt aangemaakt en je gegevens worden verwerkt volgens het Privacy Statement.

Na de bevestiging van je reactie kan je je profiel verder aanvullen via de optie 'Open de app'. We sturen je een activatiebericht waarmee je op een gewenst moment een wachtwoord kan instellen.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Senior Java Developer 202105A364A

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dictu)


Binnen het DICTU GIS cluster wordt er een uitvraag gedaan voor 1 senior Java ontwikkelaar met voorkeur voor kennis van, en ervaring met, toepassing van GIS technologie binnen de rijksoverheid.

Als ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software op basis van door de product owner samen met het Scrum team geprioriteerde user stories en taken (zoals verbeteringsacties). Je ontwikkelt unit tests om je eigen werk te controleren. Je betrekt de functioneel beheerder en/of eindgebruiker bij het invullen van details. Je maakt goed gebruik van tools voor versiebeheer en softwarekwaliteitscontrole en registreert tijdig en zorgvuldig updates van de user stories en taken die je onderhanden hebt. Je houdt het team en de product owner goed op de hoogte van je werkzaamheden en eventuele belemmeringen om je taken tijd en goed uit te voeren.

In Nederland is veel grond in gebruik als landbouwgrond. bijvoorbeeld voor het telen van gewassen of als grasland voor de beweiding van vee. Daarnaast is de grond belangrijk voor het uitrijden van meststoffen. In de GIS applicaties wordt de inwinning, controles en beheer gedaan rondom subsidie aanvragen van agrarische ondernemers. Samen met de andere teamleden en Scrumteams ben je verantwoordelijk voor het correct functioneren van meerdere GIS applicaties. De aanpak binnen het DICTU GIS Cluster is gebaseerd op Devops/Scrum waarbij door middel van sprints de gevraagde producten iedere drie weken worden opgeleverd door 5 scrum teams. Er loopt een verandering om de overall besturing te verbeteren. De veranderingen hebben tot doel te kunnen sturen op prioriteiten, voorspelbaar te zijn qua kosten en
planning en tenslotte transparantie te bieden waaraan de kosten worden besteed. In de DevOps-teams zitten de disciplines: ontwikkelaars, beheerders, testers en operationaal beheerders. De gebruikte GIS technologie is grotendeels van marktleider ESRI.

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen en cultuur van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Eisen:
 • Java (minimaal 5 jaar)
 • Javascript / Typescript (minimaal 2 jaar)
 • Spring / Hibernate (minimaal 2 jaar)
 • HBO niveau Informatica
 • Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
 • >1 jaar ervaring in werken in een Scrum team
Wensen:
 • Oracle RDBMS
 • Software-ontwikkeling voor GIS webapplicaties
 • Angular
 • JSF
 • Beperkte reisafstand tot Assen is een prĂ©.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal

Competenties:
 • Analytisch
 • Goed je eigen werk kunnen organiseren
 • Goede teamplayer
 • Resultaatgericht
 • Kwaliteitsbewust