Data Analist / Engineer 2021-TSL-6285

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)


Als datawarehouse ontwerper ontwerp je de databasestructuur die 'tijdreizen' op ons datafundament mogelijk maakt. De komende maanden moet de historisatie van verschillende bronnen vorm gaan krijgen. Door jouw database ontwerp weten we wat onze gegevenspositie was op verschillende momenten en wanneer welk feit bekend was in onze systemen. Door jouw ontwerp is het ook mogelijk dat data analisten reproduceren welke resultaten hun informatieproduct had op een moment in het verleden. Samen met een multidisciplinair team met o.a. ETL-ontwikkelaars, data analisten en de teamleider bepaal jij de manier om data te structureren en welke gegevens daarbij prioriteit hebben. Door deelprojecten te definiëren zorg je dat er al op korte termijn businesswaarde kan worden gegenereerd terwijl je het einddoel van een breed bruikbare database voor ogen houdt. In dit project zal je samenwerken met onze bestaande datawarehouse ontwerper. Jij brengt jouw kennis op het gebied van datawarehousing op haar over en samen met haar zorg je voor de brede datawarehouse ontwikkeling van het datafundament Toeslagen.

Miljoenen mensen in Nederland krijgen één of meerdere toeslagen. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn, of kindgebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen. Een belangrijk uitgangspunt is het toepassen van de menselijke maat, in die zin dat individuele feiten en omstandigheden van burgers meer meegenomen kunnen worden in de besluitvorming, én in de professionele ruimte van de medewerkers. Om dit te realiseren, is het gebruik van data noodzakelijk. Het team data analytics Toeslagen bouwt dan ook datafundamenten en ontwikkelt innovatieve en datagedreven producten. Zo zorgen de data-, intelligence- en businessanalisten, handhavingsregisseurs en data-scientists hier er onder meer voor dat de Belastingdienst haar taken steeds efficiënter kan uitvoeren, goede service verleent, terugvorderingen voorkomt, en effectief en eerlijk toezicht kan houden. Daarnaast speelt het team data analytics Toeslagen een belangrijke rol bij het voorkomen van onrechtmatige aanvragen en het beter in beeld brengen van de reis van de burger door het toeslagenproces.

Eisen:
  • Je hebt ervaring met data warehousing ten behoeve van analytics processen (4 jaar)
  • Je hebt ervaring met historisatie (3 jaar)
  • Je hebt ervaring met coderen in SQL (2 jaar)
  • HBO/WO werk- en denkniveau.

Competenties:

  • Analytisch vaardig, klantgerichtheid, organisatiesensitiviteit, plannen en organiseren, samenwerken.

Deze vacature is ingetrokken op 29-11-21 om 15:02. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen