Team Mendix Ontwikkelaars (4x) - SRQ147595

Opdrachtgever 

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland. Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren. 

Project 

IGJ heeft MijnIGJ als portaal voor de communicatie met zorgaanbieders. Hierin worden meldingen gedaan. Doel is dit verder te ontwikkelen naar een omgeving waarin zorgaanbieders bij hun gegevens, meldingen kunnen die de IGJ heeft. Mijn IGJ is gebouwd met Mendix. Hiervoor is capaciteit nodig. Deels is deze intern en deels willen we deze van een partner die ons ondersteunt. Het gaat om een combinatie van advies en realisatie van een aantal bouwstenen 

Advies

Begeleiden van de medewerkers bij werkzaamheden op het gebied van Mendix. We hebben een aantal junior ontwikkelaars die begeleid moeten worden. Denk hierbij aan de begeleiding bij het maken van nieuwe vragenlijsten, van eenvoudig tot meer complex, met als resultaat dat deze taken daarna zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. 

Doorontwikkeling van MijnIGJ 

Mede ontwikkelen van de omgeving voor zorgaanbieders, incl bouw en ontwerp van zeer complexe vragenlijsten, meldformulieren en specifieke functionaliteiten in mijnIGJ zoals zichtbaar maken van historie en koppelingen met andere systemen. Met Mendix kunnen ook applicaties gebouwd worden die niet aan het portaal gekoppeld zijn, ook op dat vlak zoeken we een partner die hier samen met IGJ invulling aan kan geven.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden 

• Officieel partner van Mendix; 

• Beschikt over voldoende eigen Nederlandstalige advanced- en expert developers (waarbij altijd min. 1 export developer geleverd kan worden); 

• Developers zijn bereid om op verzoek van IGJ op kantoor in Utrecht te werken; 

• Efficiënte realisatie (inclusief inschatting vooraf, overdacht en documentatie); 

 • Aantoonbare ervaring met de Rijksoverheid; 

• Aantoonbare ervaring met het koppelen met andere systemen (waaronder ESB en eHerkenning); 

• Aantoonbare ervaring met ontwikkelen van vragenlijsten/meldformulieren.

Maximaal aantal uur : 2500 uur per jaar (zonder afnameverplichting)

Deze vacature is ingetrokken op 16-5-22 om 12:04. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen