Coördinator Team Informatieanalyse - SRQ147764

Opdrachtgever 


De programmadirectie COVID 19 is het organisatieonderdeel binnen VWS gericht op de maatschappelijke opgave om het COVID-19 virus maximaal onder controle te houden, het monitoren van de virusverspreiding, de zorg niet over te belasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De directie houdt zicht op de aanwezigheid van het virus in Nederland en adviseert over maatregelen. Effectieve monitoring, testen en goed bron- en contactonderzoek zijn daarvoor essentieel, maar bijvoorbeeld ook het stimuleren van (innovatieve) behandelmethoden. Ook werken we er aan om nieuwe besmettingen te voorkomen, door vol in te zetten op de ontwikkeling van een veilig, effectief en toegankelijk vaccin. Alle taken die hiermee samenhangen zijn primair ondergebracht bij dit organisatieonderdeel, waarbij oog is voor de samenhang met de gehele VWS organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met andere beleidsdirecties, zoals de directies Publieke Gezondheid, Curatieve Zorg, Langdurige Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie. 

Binnen programmadirectie COVID 19 (PDC-19) van het ministerie van VWS is er het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het coronadashboard. Het programmateam dashboard bestaat uit meerdere clusters (back-end, beleid, communicatie, front-end, rioolwatersurveillance en informatie analyse). Het is een dynamisch team, dat in goede en collegiale sfeer hard werkt om met het dashboard bij te dragen aan de bestrijding en monitoring van het coronavirus. Het informatie analyse team houdt zich bezig met de verschillende zaken omtrent de data op het coronadashboard en bestaat uit 3,0 fte. Voor dit team zoeken wij een informatieanalist die daarnaast de rol van Scrum Master op zich neemt.

Project Het coronadashboard is een website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het dashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het virus te stoppen. Dagelijks worden onder andere besmettingen, ziekenhuisopnames en aantal gezette prikken gepubliceerd. Op het coronadashboard zijn ook zaken als het risiconiveau per veiligheidsregio en de geldende maatregelen te lezen. Het dashboard is een volledig transparant product op basis van open data. Dit betekent dat alles uitgelegd moet kunnen worden. Het dashboard wordt nog steeds doorontwikkeld, passend bij de telkens veranderende context. Doelgroepen van het dashboard zijn o.a. het algemene Nederlandse publiek, bestuurders, beleidsmakers, journalisten en data-professionals. Naast de website organiseert het programmateam Coronadashboard ook de (interne) informatievoorziening over de ontwikkeling van de epidemie voor de politieke en ambtelijke leiding, interdepartementale gremia en de Ministeriële Commissie COVID-19.

Kennis, ervaring en vaardigheden 

Opdrachteisen In hoofdlijnen: 

 •  Uitbreidingen voor dashboard sprint ready maken.* 

* Per nieuw onderwerp dat op het dashboard komt, of per uitbreiding/wijziging van een bestaand onderwerp moeten o.a. de volgende taken worden uitgevoerd voordat de programmeurs het kunnen inbouwen: 

- Afstemmen met bron/leverancier welke data de aangeleverd gaat worden. Meestal is RIVM ‘de bron’, maar    we krijgen bv. ook data direct van het CBS, LCPS en NIVEL. 

- Het begrijpen wat deze data betekent en hoe dit geïnterpreteerd moet worden. 

- De kwaliteit van deze data beoordelen en evt. checks afstemmen. 

- Met designers overleggen hoe deze data op een begrijpbare manier op het dashboard getoond kan worden. 

- Uitwerken hoe het databestand gedeeld kan worden en in wat voor formaat.  

- Afspraken maken wanneer de data geleverd wordt en wat de frequentie is van de levering. 

- Eventuele benodigde berekeningen afstemmen die op basis van de data uitgevoerd moeten worden. 

- De data en het design doornemen met programmeurs van het Corona Dashboard. 

- Checken of zij daarmee voldoende kennis hebben om de data in te bouwen in het dashboard. 

- Vaststellen wie de contactpersonen bij bron/leverancier zijn indien er afgeweken wordt van de afgesproken datalevering (escalatieproces). 

- Afstemmen met communicatiespecialisten wat de begeleidende teksten bij de designs moeten worden. 

- Aansturen teamleden, coachen en motiveren om zich in te zetten voor gezamenlijke doelen. 

- Knelpunten in uitvoering signaleren en verhelpen. 

- Kwaliteit en kwantiteit van voortgangsproces monitoren en bewaken.

 • Burger en kamer vragen: Op ad hoc basis vragen beantwoorden van burgers en vanuit de Tweede Kamer over het dashboard. 
 • Toezien op uitvoering sprintwerkzaamheden. Ondersteunen/monitoren onderwerpen tijdens sprint, deze toetsen aan Definition of Done. 
 • Coördinatie van het Informatie Analyse team van het dashboard. Fungeren als eerste aanspreekpunt en het verdelen van het uit te voeren werk en het overzicht houden hierop. 
 • Inzichtelijk maken van de keten van informatie en risicoanalyse van sterke en zwakke punten. 
 • Adviseren over langere termijn strategische richting van getoonde data op het dashboard.

Kandidaat dient: 

 •  Te beschikken over minimaal een WO werk- en denkniveau (blijkend uit het CV / opgedane kennis en ervaring). 
 • Te beschikken over ruime kennis van- en ervaring met Business- en informatieanalyse. 
 • Te beschikken over ruime kennis en ervaring met verschillende Datawarehouse methodieken en principes. 
 • Te beschikken over kennis van- en ervaring met PowerBI. 
 • Te beschikken over kennis van- en ervaring als Product owner.
 • Kandidaat heeft minstens kennis en ervaring met SQL en kan complexe vraagstukken beantwoorden. 
 • In staat te zijn om de schakel te vormen tussen verschillende opvattingen van specialisten uit diverse velden (zoals beleid, onderzoek, FE, BE, COM etc.). 
 •  In staat te zijn om het politieke en maatschappelijk doel van het coronadashboard te begrijpen. Een pre is ervaring met werken in een politieke beleidscontext. 
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het werken bij de (Rijks)overheid (ervaring bij VWS is een pré). 

Uiterste voorsteldatum: 17-5-2022 13:19 uur.

Deze vacature is ingetrokken op 17-5-22 om 11:04. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen