Technisch Applicatiebeheerder (19110117)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (DUO Groningen)

Werkzaamheden:

DUO is op zoek naar een ervaren OPS'er voor een van de DevOps teams van het domein Examens OCW. De
DevOps teams van Examens zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de applicaties van
staatsexamens. De rol van de OPS'ers in het team is om te zorgen voor de implementeerbaarheid en
beheersbaarheid van de applicaties. We controleren bij een veranderende informatievoorziening of de geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor de verbeteringen en innovaties op de informatievoorziening.

Opdrachtomschrijving
De OPS'er is proces- en systeemgericht en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening en technische implementatie. Hij/zij is een ervaren technisch applicatie beheerder en vanuit zijn professionaliteit in staat om zich binnen een redelijke termijn kennis van meerdere processen binnen de afdeling Examendiensten eigen te maken en adviseert de business. Hij/zij werkt volledig zelfstandig, communiceert voldoende, escaleert op tijd en rapporteert over zijn deelgebied.

Doelstelling
Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van de bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen.

Vakmatige taken
Het werkpakket:
- Technisch applicatie beheer
- Installatie en beheer van Java applicaties op het JBoss platform
- Sparringpartner van het DevOps teams / business over issues en nieuwe ontwikkelingen
- Meedraaien in het DevOps team
- Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheid

Verantwoordelijkheden
• de kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manier ondersteund bij het gebruik van de applicatie:
• de vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de product owner en het Business Analyse Team (BAT) naar het “HOE”. Met
extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid;
• in overleg met de product owner het moment van inproductiename vaststellen;
• het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten;
• het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT;
• het op niveau houden van het eigen vakmanschap;

Bevoegdheden
• Actief deelnemen aan de vakgroep OPS.
• Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan de DevOps-teams DUO-breed moeten voldoen.
• Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer.

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Eisen:
 • Minimaal een hbo-diploma (aantoonbaar op CV) (2 jaar)
 • Ervaring met het inrichten, installeren en beheren van Java applicaties en het steeds verder automatiseren daarvan (2 jaar)
 • Ervaring met het werken in een Agile/DevOps omgeving (2 jaar)
 • Neemt graag een trekkersrol op zich en deelt graag de opgedane kennisKennis

Wensen:
 • Aanvullende kennis Kennis van / ervaring met Linux en Unix
 • Kennis van / ervaring met Jython en Python
 • Ervaring met Datapower, ESB, MQ, databases en SQL
 • Kennis van / ervaring met Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift & Grafana, of iemand die dit graag wil leren verdient onze voorkeur.
 • Kennis van / ervaring met Cloud platform versus Continous Delivery
  platform
 • Ervaring met het inrichten van monitoring
 • Enthousiast over technische oplossingen / heeft een technisch hart

Competenties:
 • Analyserend vermogen en een teamspeler met een can-do houding
 • Pro-actief benaderen andere stakeholders/teams, initiatiefrijk zijn. Signaleert verstoringen voordat ze de business raken.
 • Resultaatgerichtheid

Deze vacature is ingetrokken op 10-12-2019 om 09:00. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Sjierien Ibrahim
[email protected]
0682992987

Delen