Business Analist / MI-consultant (2019-C&F-0004)

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)

Je gaat aan de slag in het deelprogramma managementinformatie voor ketens van het programma MI/RM. Je inventariseert welke informatie er per geselecteerde keten nodig is, je brengt de processtappen per keten in beeld en ondersteund de ketenvoorzitter in het aangeven, formuleren van de stuurinformatievraag. Het is van belang dat je kennis hebt van managementinformatie en vaardigheid in het toepassen hiervan op tactisch en strategisch niveau. Je hebt ervaring met het interpreteren van architectuur en applicatielandschappen. Je hebt kennis van datamodellering en ontwerpfuncties binnen IT. Je kennis en ervaring met het specificeren en bouwen van managementinformatieproducten.

De DGBD is recent, onder leiding van de hoofddirectie Control & Financiën, gestart met het programma managementinformatie / risicomanagement (MI/RM). Doel van het programma is verbeteren en versnellen van de managementinformatie / risicomanagement bij de Belastingdienst. Het programmaplan kent een tweeledige benadering van MI: we starten zowel met het ‘bottom up’ verbeteren van de beschikbare management informatie als met het ‘top down’ herijken van de KPI’s waarop de Belastingdienst stuurt en verantwoordt. Dit moet leiden tot een informatievoorziening die voorziet in juiste, tijdige en volledige informatie die het management van de Belastingdienst in staat stelt daarmee te plannen, sturen en te verantwoorden en zowel de opdrachtgever als de eigenaar in staat stelt zijn taak uit te oefenen. Daarnaast starten we, langs dezelfde lijnen, een integrale aanpak van risicomanagement.

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit en cultuur moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Beschikbaarheid: minimaal 32 maximaal 36


Eisen:
  • Academisch, blijkend uit gevolgde en succesvol afgeronde opleidingen en werkervaring op het expertisegebied3-10 jr
  • Kandidaat voldoet aan de Insiderregeling Financiën 2017 nadere informatie over deze regeling is op te vragen bij deCompliance Officer mw. A. Daalderop e-mail: [email protected]
  • Academische opleiding, Informatiekunde of informatica aangevuld met meer management gerichte opleiding of een academische opleiding Organisatie & Bedrijfskunde. Studies met een kwantitatieve onderzoekscomponent zoals sociologie of econometrie zijn ook welkom. Certificaten op gebied van Projectmanagment en Agile Scrum ontwikkelen 
  • Business Intelligence / Data Analyse
  • Business analyse

Wensen:

  • Kennis van modelleringstechnieken, Kennis van informatie-analyse, Kennis van visualisatietools en dashboarding, kennis van data-analyses in relatie tot managementprocessen
  • Vaardigheden op het gebied van werkend krijgen van managementcontrol en gebruik managementinformatie

Competenties:
  • Analytisch, herkent de kern en de verbanden in data en informatie, Zelfsturend, initiatief, begint uit zicht zelf, Kantgerichtheid intern en extern, handelt gericht op de wensen en de behoeften van interne en externe klanten, is creatief en inventief

Deze vacature is ingetrokken op 10-12-2019 om 09:09. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen