Projectarchitect (4501209560)

Ministerie van J&V (IND)

Opdracht: projectarchitect eDV. De taak van de projectarchitect is een architectuur strategie te formuleren op het niveau van het programma.
De projectarchitect communiceert deze strategie naar zowel IT als business belanghebbenden. De projectarchitect laat deze strategie evolueren op basis van de inzichten, die je opdoet terwijl je met de ontwikkelteams en anderen samenwerkt. Tenslotte los je technische issues op, bijvoorbeeld over interfaces of de technische infrastructuur op architectuur niveau. 

 

De architectuur thema’s die je behandelt zijn (niet uitsluitend):
- eOveheid
- Straight through processing
- Informatiegestuurd werken
- Metadatamanagement
- Ketenkoppelingen/registers
- Keyless signing
- Datalaag
- Federatieve services
- Infra ontwerp OTAP
- Titel- en rechtenafleiding
- Profiling
- Geautomatiseerd toetsen
Je kan levertijd en kosten verlagen door niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden en bestaande voorzieningen te hergebruiken. Hierdoor wordt echte waarde gecreëerd. Je vergroot de kans dat de bouwteams bijdragen aan het optimaliseren van de IND als geheel en niet alleen aan het oplossen van het probleem waaraan ze werken. 

Je komt werken bij het ontwikkelteam dat verantwoordelijk is o.a. voor de realisatie van de online services van de IND. Je werkt mee aan de realisatie van een voorziening voor e-formulieren en een portal, welke op basis van kennisregels en service bus worden gekoppeld aan het backofficesysteem INDiGO, alsook het automatiseren van interne werkprocessen o.b.v. het principe van informatie gestuurd werken. Het
wordt met een Agile / Scrummethodiek gewerkt.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en
de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Eisen: 
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de maakbaarheid van architecturen en ontwerpen, of daar zelf aan meegebouwd (5 jaar)
 • Academisch denk- en werkniveau, in de richting Bedrijfskunde, WO Bedrijfsinformatie technologie of vergelijkbaar
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1nvt

Kennisgebieden (vereist): 


           Evaring met TOGAF; Archimate]

 • Informatiearchitectuur [5 jaar of meer ervaring op de volgende gebieden: business-, informatie-, applicatie- architectuur; digitale dienstverlening; overheid; informatiemanagement; case management; records
  Innovatiemanagement [dienstverlening]

Wensen:
 • Je kent de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) en weet hoe deze aan te wenden en toe te passen.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met het praktisch toepassen van architectuurraamwerken in het algemeen, en TOGAF in het bijzonder; je bent dan ook TOGAF gecertificeerd.
 • Je hebt aantoonbare, gespecialiseerde kennis van modelleertechnieken, -tools en -modellen (waaronder tenminste ArchiMate , UML en Sparx
 • Enterprise Architect).
 • Je hebt ervaring met complexe, service-georiënteerde architecturen.

Competenties:
 • Als persoon
 • Ben je flexibel, resultaatgericht, nauwkeurig en creatief;
 • Getuig je van een hands-on mentaliteit;
 • Kan je goed analyseren, plannen en organiseren;
 • Ben je omgevings- en organisatiesensitief;
 • Beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Heb je goede sociale vaardigheden (en toepassing daarvan op verschillende niveaus) waardoor je goed kan samenwerken en ben je een echte teamspeler;
 • Heb je ervaring met het werken vanuit een adviserende rol, een faciliterende instelling die leidt tot een goede samenwerking, en ben je ook in staat om waar nodig onderbouwd "nee" te zeggen;
 • Heb je het vermogen om draagvlak te creëren en mensen te verbinden;
 • Ben je een vaardige netwerker en kan je verwachtingen managen en beïnvloeden;
 • Je weet te overtuigen door je persoonlijkheid.

Deze vacature is ingetrokken op 09-12-2019 om 08:41. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen