Gebruiksvoorwaarden esd.next

Artikel 1:         Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds met hoofdletters geschreven, de volgende betekenis, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:

External Staffing Desk (hierna: ESD): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid External Staffing Desk B.V., geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52695352.

Gebruiker: de geregistreerde leverancier van personeel, zzp’er, professional, medewerker van opdrachtgever, teamlid of andere persoon die gebruik maakt van de Software.

Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van ESD.

Opdrachtgever: de partij met wie ESD een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ESD, op basis waarvan Opdrachtgever diens (tijdelijke) medewerkers, dan wel andere door Opdrachtgever aangewezen personen, op basis van deze Gebruiksvoorwaarden, als Gebruikers gebruik mag laten maken van de Software.

Vertegenwoordiger Opdrachtgever: de partij die voor Opdrachtgever alle zaken op het gebied van de inhuur van tijdelijk personeel regelt, en zowel met Opdrachtgever, als met de Gebruiker, een separate overeenkomst heeft gesloten.

Software: de online inhuur software van ESD, genaamd esd.next, welke door haar via de online voor gebruik ter beschikking gestelde software (“SaaS”) wordt aangeboden.
Artikel 2:         Onderwerp
Artikel 3:         Software
Artikel 4:         Registratie voor gebruik van de Software
Artikel 5:         Gebruik van de Software
Artikel 6:         Verantwoordelijkheden ESD
Artikel 7:         Privacy
Artikel 8:         Aansprakelijkheid
Artikel 9:         Intellectuele eigendomsrechten en gebruik
Artikel 10:         Beëindiging
Artikel 11:         Overig
Artikel 12:         Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank