Architect 10102046

 • Creëert in samenspraak met stakeholders een architectuurvisie en roadmap (tussen nu en 5-10 jaren) voor de architectuurdomeinen -> business architectuur, informatie architectuur, security architectuur en technische architectuur. Je zoekt hierbij de samenhang op met reeds bestaande en nog op te starten strategische projecten op het gebied van bijvoorbeeld MME, Cloud, Mobility, Microsoft-producten.
 • Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot het deelgebied “architectuur van de informatievoorziening”.
 • Signaleert en inventariseert relevante ontwikkelingen in het eigen vakgebied van architectuur.
 • Anticipeert tijdig op ontwikkelingen die de capaciteit en/of lifecycle van de ICT- voorzieningen beïnvloeden.
 • Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot (dit deelgebied van) de informatievoorziening.
 • Levert ondersteuning bij audits.
 • Verricht externe marktverkenning, productverkenning en onderhoudt de benodigde contacten in- en extern (leveranciers, de justitieketen, en kleine vreemdelingenketen enzovoort).
 • Stelt projectstart-architecturen (PSA) op en/of beoordeelt deze.
 • Bewaakt de bedrijfskritische infrastructuur en architectuur en standaarden.
 • Adviseert en ondersteunt de lijn op het gebied van relevante ICT-vakgebieden.
 • Geeft richtinggevend advies binnen het eigen vakgebied architectuur.
 • Bereidt investeringsbeslissingen voor en voert impact- en risico-analyses uit en analyseert en onderzoekt innovaties in relatie tot de organisatie.
 • Geeft second-opinions op investeringsbeslissingen en projectvoorstellen.
 • Stelt mede op en borgt aanvullende ICT-beleidskaders betreffende architectuur, methoden, technieken en kwaliteit en beveiliging.
 • Vertaalt in overleg de organisatiewensen in ontwerp en advies.
 • Documenteert de architectuurstandaarden en (keten)omgevingen.
 • Het leveren van bijdragen aan projecten.
 • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.
 • Toetst projectplannen aan de bedrijfsinformatie en architectuur.
 • Voert kwaliteitscontroles uit op de ict-architectuur en projectprodukten.
 • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, in- en extern met leveranciers, de justitieketen, en vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.

Funtie-eisen:

Eisen:

 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT en ICT -processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.
 • Ruime kennis van en ervaring met het praktisch toepassen van architectuur-raamwerken waaronder TOGAF en NORA.
 • Kennis van modelleertechnieken, -tools en -modellen (bij voorkeur ArchiMate, UML en Sparx Enterprise Architect).
 • Ervaring met complexe architecturen waarin service oriëntatie, gebeurtenis gedreven en informatiegestuurd werken voor jou bekende architectuurdrivers zijn.
 • Ervaring met security- en privacyaspecten in het architectuurdomein.


Competenties algemeen:

 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Communicatieve vaardig; zowel mondeling als schriftelijk
 • Resultaatgericht
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
Deze vacature is ingetrokken op 16-04-2020 om 14:42. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen