Test Consultant 11400001304

Ministerie van J&V (IND)


Binnen het team "Test" wordt gewerkt aan het testen van de doorontwikkeling van het informatiesysteem INDiGO. Dat gebeurt deels handmatig en deels geautomatiseerd. Als Test Consultant ben je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van systeem- en acceptatietesten. Tevens wordt verwacht dat je een bijdrage kan leveren aan het geautomatiseerd testen. Je hebt een goede brede kennis van IT en je bent bekend met recente ontwikkelingen (Scrum / Agile).

Werkzaamheden die onder jouw verantwoordelijkheid vallen zijn:
 • Het uitvoeren van het testproces
 • Begeleidt en realiseert, unit- systeem- en stresstests, en gebruikersacceptatietests.
 • Begeleidt de invoering van informatiesystemen en gebruikers en stelt gebruikersprocedures en handleidingen op.
 • Stelt rapportages op en wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van testresultaten.
 • Nauwkeurig uitvoeren van testwerkzaamheden
 • Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten.
 • Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het testen van software zodat die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen.
 • Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken.
 • Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
 • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.
 • Het leveren van bijdragen aan projecten.
 • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.
 • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.
 • Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
 • Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten.en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en problematiek.

Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 
 • 1: ontwikkelen, 
 • 2: Test 
 • 3: Releasemanagement. 

Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van

een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Eisen:
 • Tmap of ISTQB Foundation gecetrificeerd
 • Tenminste 1 opdracht voltooid met ervaring IT systeemtesten
 • Bekend met softwareprodukten op het gebied van (geautomatiseerd) testen zoals Oracle ATS,
  Fitnesse en Selenium
 • Bekend met Agile/Scrum werkmethodiek. Certificaat niet noodzakelijk.
 • HBO / HBO +, technische richting, voorkeur voor IT
 • tenminste 1 jaar werkervaring met IT testen in een grotere organisatie (1 jaar)
 • tenminste 1 jaar ervaring met werken in een Scrum / Agile omgeving (1 jaar)
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1nvt


Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Prestatie motivatie
 • Stress bestendig
 • Flexibiliteit
Deze vacature is ingetrokken op 17-02-2020 om 10:09. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Willem van Ruijven
[email protected]
0682801161

Delen