Systeembeheerder infrastructuur (10102054)

FUNCTIE OMSCHRIJVING:

 Werkzaamheden 
 • Het onderhouden en verder ontwikkelen van ICT relevante vakgebieden gerelateerd aan de aanbestedende diensten. 
 • Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot het deelgebied “architectuur van de informatievoorziening”. 
 • Signaleert en inventariseert relevante ontwikkelingen in het eigen vakgebied van architectuur. 
 • Anticipeert tijdig op ontwikkelingen die de capaciteit en/of lifecycle van de ICT voorzieningen beïnvloeden. 
 • Overlegt en adviseert over de verbetering van de bedrijfsvoering op basis van onderzoek, analyses en evaluaties. 
 • Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot (dit deelgebied) van de informatievoorziening. 
 • Levert ondersteuning bij audits. 
 • Verricht externe marktverkenning, productverkenning en onderhoudt de benodigde contacten in- en extern. (leveranciers, de justitieketen, en kleine vreemdelingenketen enzovoort). 
 • Stelt projectstart-architecturen op en/of beoordeelt deze. 
 • Bewaakt de bedrijfskritische infrastructuur en architectuur en standaarden.


Het adviseren en ondersteunen van de lijn op het gebied van relevante ICT vakgebieden.
 • Vertegenwoordigt de aanbestedende diensten bij de leverancier, klant / opdrachtgever of vertegenwoordiging van de eindgebruikers, treedt op als aanspreekpunt met betrekking tot de ICT-dienstverlening. 
 • Geeft richtinggevend advies binnen het eigen vakgebied architectuur. 
 • Bereidt investeringsbeslissingen voor en voert impact- en risico analyses uit en analyseert en onderzoekt innovaties in relatie tot de organisatie. 
 • Geeft second-opinions op investeringsbeslissingen en projectvoorstellen. 
 • Maakt voorstellen en ontwerpen op basis van inhoudelijke expertise. 
 • Stelt mede op en borgt aanvullende ICT beleidskaders betreffende architectuur, methoden, technieken en kwaliteit en beveiliging. 
 • Vertaalt in overleg de organisatiewensen in ontwerp en advies. 
 • Documenteert de architectuurstandaarden en (keten)omgevingen. 
 • Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten. 
 • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.


Het leveren van bijdragen aan projecten. 
 • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid. 
 • Toetst projectplannen aan de bedrijfsinformatie en architectuur. 
 • Voert kwaliteitscontroles uit op de ict-architectuur en projectprodukten.  
 • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, in- en extern met leveranciers, de justitieketen, en vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.

Functie Eisen (vereiste kennis, vaardigheden, competenties):
Ervaring verplicht 
Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten. -
Ervaring met een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten. (SAP, Progress, Filenet, ITP, WCC Elise, Be Informed, Siebel CRM, Oracle SOA Suite) enzovoort. -
Ervaring met bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards. Specifiek architectuur frameworks. -
Ervaring met architecturen voor de uitwisseling van organisatieoverstijgende informatie (Keten Informatisering. Elektronische Berichten Verkeer). -
Ervaring met regelgestuurde omgevingen.


Kennis verplicht 
Kennis van een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten. (SAP, Progress, Filenet, ITP, WCC Elise, Be Informed, Siebel CRM, Oracle SOA Suite enzovoort). 
Kennis van architecturen voor de uitwisseling van organisatieoverstijgende informatie (Keteninformatisering.
Elektronisch Berichten Verkeer). 
Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied. 
Kennis van architectuurmodellen en principes (Marij, Nora, TOGAF enzovoort). 
Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL enzovoort). 

Kennis van projectmanagementmethodieken zoals Prince2.


Kennis voorkeur 
Kennis van Release Management processen. 
Kennis van Service Georiënteerde Architecturen.


Competenties algemeen 
Analyserend Vermogen (3) 
Klantgerichtheid (13) 
Leervermogen (14) 
Oordeelsvorming (21) 
Organisatie sensitiviteit (29) 

Visie hebben (34) 
Samenbindend Leiderschap (36)

Deze vacature is ingetrokken op 14-04-2020 om 09:30. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen