Architect Infrastructuur 202002A114

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dictu)


Als architect infrastructuur, met als aandachtsgebied netwerk (technologie), werk je de technische bouwblokken uit waaruit de doelarchitectuur is opgebouwd. Daarbij houd je rekening met de Rijksbrede standaarden, de informatiebeveiligingstandaarden en de DICTU referentiearchitecturen en -standaarden.
Misschien nog belangrijker dan de bouwblokken zelf, is de weg daar naartoe. In overleg met de verschillende DEVOPS teams splits je de bouwblokken in kleine, concrete en maakbare, delen. Tevens stel je de prioriteit en afhankelijkheden van deze delen vast in overleg met de DEVOPS teams en de domeinarchitect. De uitkomst leg je vast in een roadmap die uitleg geeft over hoe de huidige netwerk architectuur van DICTU migreert richting de doelarchitectuur.
Waar nodig leg je de doelarchitectuur, en de route daar naar toe, uit aan belanghebbende.

De divisie infrastructuur van DICTU zit in een transitie naar agile werken. Ook de afdeling Netwerk en Datacenter is bezig met het opzetten van DEVOPS-teams. Deze teams ontwikkelen, in samenspraak met de domeinarchitect, een architectuurvisie en roadmap voor hun eigen product. De domeinarchitect bewaakt daarbij de visie en integraliteit voor de gehele infraketen voor wat betreft de netwerkaspecten.
Een eerste concept doelarchitectuur op netwerkgebied is opgesteld door het combineren van de klantvraag met de technische mogelijkheden. Deze dient verder uitgewerkt te worden in afstemming met de DEVOPS teams en de andere domeinarchitecten binnen de divisie infrastructuur.
De inhuur is bedoeld als aanvulling op en ondersteuning van de domeinarchitect netwerken. Het betreft geen inhuur op een specifiek project, maar een lijnactiviteit, met mogelijke (kaderstellende) betrokkenheid bij projecten.  


Een aantal stakeholders zijn in Assen werkzaam. Incidenteel kan het daarom nodig zijn om naar Assen te reizen.


DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen en cultuur van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Eisen:
  • HBO/WO werk- en denkniveau (5 jaar)
  • Architect netwerk infrastructuur (5 jaar)
  • Kennis van Archimate en TOGAF 
  • Kennis van netwerk infrastructuur (Software Defined Networks, Application Delivery Controller,
    Firewalls) 

  • Informatiebeveiliging: aantoonbare kennis en ervaring, met relevantie voor de opdracht, bijv. middels certificering
  • Een aantal stakeholders zijn in Assen werkzaam. Incidenteel kan het daarom nodig zijn om naar Assen te reizen.

Competenties:
  • 1) Je bent organisatie- en omgevingssensitief en hebt ervaring met en gevoel voor politieke verhoudingen en complexe trajecten. Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden en als goede netwerker acteer je zichtbaar. Je hebt goed ontwikkelde vaardigheden op het vlak van beïnvloeden, overtuigen. Je weet bij de stakeholders draagvlak te creëren, standpunten en voorstellen uit te dragen en te verdedigen en belangentegenstellingen te overbruggen. 
  • 2) Je hebt ervaring bij overheidsorganisaties en hebt kennis van de voor overheidsorganisaties relevante regelgeving en normenkaders zoals de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
Deze vacature is ingetrokken op 18-02-2020 om 15:05. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Willem van Ruijven
[email protected]
0682801161

Delen