BI-specialist(20020089)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (DUO Groningen)

Binnen het BI-team Registers zijn we op zoek naar versterking. Vanuit dit team sla je als Business Intelligence Specialist bruggen tussen de wens en de oplossing, tussen de business en de IT, tussen de gebruikers en de business BI specialist(en). Je faciliteert de proceseigenaren bij het scherp krijgen van hun business vraagstukken. Vervolgens vertaal je deze naar oplossingsrichtingen en toets je de haalbaarheid van de oplossingen met de business BI specialisten. Op basis van deze informatie ben je in staat heldere features, story’s en informatieproducten te beschrijven zodat deze gerealiseerd kunnen worden.

Binnen het organisatieonderdeel Gegevensmanagement werken meer dan 30 BI-specialisten. Het ontwikkelen van gegevens- en informatieproducten wordt uitgevoerd binnen aparte DevOp- en BI-serviceteams waarbinnen wordt samengewerkt met andere specialisten.

DUO wil een meer data-gestuurd debiteurenbeheer inrichten als basis voor een preventief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd uitvoeringsbeleid. Dit debiteurenbeheer is meer gericht op vroegsignalering en ondersteuning van debiteuren met betalingsproblemen. Concreet betekent dit dat DUO door middel van data-analyses profielen maakt van de type debiteuren die er zijn. Op basis van de analyse bepaalt DUO welke persoonsgerichte aanpak de meest geschikte is voor een bepaalde specifieke klant.

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Eisen:
 • HBO Diploma (3 jaar)
 • Ruime ervaring en kennis van Business Intelligence (3 jaar)
 • Werkervaring met functioneel beheer (3 jaar)
 • Werkervaring met Informatica PowerCenter (ETL) (2 jaar)
 • Werkervaring met SQL Server (3 jaar)
 • Ruime kennis en werkervaring met datawarehousing (3 jaar)
 • Gegevensmanagement
 • Functioneel beheer

Wensen:
 • Aanvullende kennis Kennis van Devops/Scrum/Agile werken
 • Kennis van en ervaring met DataVault en dimensioneel modelleren
 • Kennis en ervaring met BusinessObjects 4.1.
 • Organisatiebewustzijn - bij acties rekening houden met gevolgen voor de
  eigen organisatie en/of de organisatie van de klant

Competenties:
 • Socialbiliteit - vlot en effectief contacten leggen en onderhouden
 • Netwerken - ontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerking klantgerichtheid- onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen

Deze vacature is ingetrokken op 14-04-2020 om 09:28. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen