Data Engineer ETL (2020-KI&S-4663)

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)


De inhuur gaat met name ingezet worden op het gebied van gegevensmodellering en gegevensopwerking ten behoeve van het inzichtelijk maken van klantinteractie op meerdere kanalen. Specfiek het ontsluiten van bronnen, het verbeteren van de performance (ETL) en expertise-verankering op datamodelleringsvlak staan centraal.

De werkzaamheden passen binnen de gestelde kaders en de opdracht die ons team vanuit het jaarcontract K&K dient te verwezenlijken: het ontwikkelen van een datafundament interactie waarmee kanaaloverstijgende inzichten mogelijk moeten worden. De werkzaamheden van de inhuur gaan tevens een significante bijdrage leveren aan het beschikbaar maken van juiste, actuele en volledige stuurinformatie op operationeel en strategisch-niveau en ter ondersteuning van het klantsignaalmanagementproces.

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit en cultuur moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen:

 • HBO+, ervaren data engineer / data consultant met een breed interessegebied, creativiteit en doorzettingsvermogen (3 jaar)
 • Expert op het gebied van Teradata (TD-SQL) (2 jaar)
 • Datawarehouse-expert (3 jaar)
 • Teradata SQL , TDWI certificaten, expert / senior
 • Dimensional Data Modelling / Kimball, expert / senior
 • Extract-Transform-Load (ETL of ELT) / Datawarehouse (DWH) concepten / Data Integratie
 • Dimension Data Modelling, expert
 • Datawarehousing en Teradata SQL, expert
 • ETL-concepten en data integration
Wensen:
 • SAS Enterprise Guide / SAS Visual analytics, (medior)
 • Genesys (medior - expert)
 • Kennis en ervaring binnen de publieke sector / Rijksoverheid
Competenties:
 • Ervaren
 • Hardwerkend
 • Doorzettend 
 • Oog voor kwaliteit
 • Iemand die de in's en out's kent van met name Teradata, het datawarehousesysteem waarop onze gehele infrastructuur baseert.

Reageren Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen