Senior Scrummaster BI (11400003903)

Ministerie van J&V (IND)


Rol
Wat wordt je rol als senior Scrummaster?
• Als Scrummaster optreden voor de 3 multidisciplinaire ontwikkelteams binnen BIC.
• Je levert adviezen en concrete verbetervoorstellen met betrekking tot Agile scrum methodiek.

Werkomgeving
De Sr Scrummaster werkt binnen de BI afdeling met 3 multidisciplinaire scrum ontwikkelteams van business analisten, informatie analisten, ontwikkelaars en testers.

Afdeling Financiën en Business Informatie
De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds. De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Resultaatgebieden
• Het team verder professionaliseren in Agile Scrummethodiek op basis van SAFe raamwerk
• Bewaken van kaders en richtlijnen

Team Business Informatie Centrum
Het Business Informatie Centrum (BIC) levert vele standaardrapportages, zoals dashboards met in-, door- en uitstroomgegevens, maar levert ook rapportages op basis van ad-hoc-vragen. De dashboards en rapportages bevatten financiële gegevens, kwantitatieve analyses, voorspelmodellen zoals klantprofielen en andere kwantitatieve data. Directies kunnen mede hierop hun verbeterplannen baseren. Het BIC werkt steeds nauw samen met haar afnemers en ontwikkelt producten die deze afnemers toegevoegde waarde opleveren. Tegelijk worden de producten zo veel mogelijk universeel opgezet, zodat ze breed toepasbaar zijn. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het datawarehouse van de IND. Daarbinnen valt ook het bundelen van meerdere informatiebronnen en het opleveren van nieuwe rapportages die de bedrijfsvoering van de IND ondersteunen.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Eisen:
 • Relevante aantoonbare ervaring als scrummaster volgens Agile en SAFe raamwerk (minimaal 5 jaar)
 • Ervaring Als scrummaster in een Business Intelligence (datawarehouse) omgeving 
 • Ervaring met coaching van ontwikkelteams naar Scrumteams (minimaal 5 jaar)
 • Ervaring met SAFe raamwerk (minimaal 2 jaar)
 • Ervaring met coaching van ontwikkelteams naar Scrumteams
 • De opdrachtnemer is een ervaren scrummaster die de ontwikkelteams en medewerkers optimaal laat presteren met behulp van een agile werkwijze.
 • HBO/WO werk en denkniveau; Minimaal afgeronde HBO/WO-opleiding
 • Gecertifiseerd Scrummaster
 • Ervaring met implementeren van de Agile Scrum methodiek
  • Ervaring met het werken met POC’s
  • Ervaring met het werken conform het kwadrantenmodel van Damhof
  • Ervaring met het opstellen van kaders en richtlijnen
  • Ervaring met Jira (of vergelijkbare tool)]
Wensen:
 • De kandidaat is per direct beschikbaar
Competenties:
 • Analytisch
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Prestatie motivatie
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Coachend en verbindend
 • Communicatief vaardig
 • Creativiteit

Reageren Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen