Senior Informatie Analist 11400003905

Ministerie van J&V (IND)


Rol:
 • Je vertaalt de requirements naar een ontwerp op basis waarvan de ETL-ers en rapportagebouwers gaan ontwikkelen. Je houdtinhoudelijke de regie over de bouw van het ontwerp;
 • Je draagt zorg voor de doorontwikkeling en het beheer van de verschillende data modellen. Je bent in staat om ingewikkelde informatieconcepten te interpreteren en te vertalen naar overdraagbare concepten en constructies;
 • Je draagt zorg voor de ontwikkeling van de informatievoorziening en bent (mede) verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de datavault en datamart omgeving;
 • Je levert adviezen over en analyseert de informatiebehoefte van de klant. Om de behoefte vast te stellen ben je in staat om verschillende methodes te gebruiken, zoals het organiseren van creatieve workshops en stakeholderanalyses. Ook ondersteun je de klant bij cijfermatige analyses;
 • Voor grotere trajecten treedt je op als intermediair tussen de business analist en de bouwers. Bij kleinere trajecten voer je zelf de business analyse uit en voer je hierover het gesprek met de klant;
 • Je levert inhoudelijke bijdragen aan testtrajecten en stelt samen met de klant acceptatiecriteria op;
 • Je levert adviezen en concrete voorstellen met betrekking tot architectuur kaders en richtlijnen;
 • Je voert collegiale reviews uit en levert een inhoudelijke bijdrage bij de totstandkoming van ontwerpen van andere collega’s en bewaakt dat deze in lijn zijn met de kaders en richtlijnen;
 • Je voert bron analyses, quick scans en impact analyses uit;
 • Je bent in staat om o.b.v. verschillende bronnen datasets samen te stellen ten behoeve van een POC (proof of concept).

Resultaatgebieden:
 • Meedraaien als teamlid in een of meerdere Scrum ontwikkelteams van BIC
 • Opstellen business- en user requirements
 • Uitvoeren bronanalyses
 • Ontwerp en beheer datamodellen (datavault en datamart)
 • Afstemmen ontwerpen met collega’s
 • Bewaken van kaders en richtlijnen
 • Testen van ontwikkelde datamodellen
 • Uitvoeren van quick scans en impact analyses
 • Opstellen front-end ontwerpen

Werkomgeving:
De informatie analist werkt binnen een team van business analisten, informatie analisten, ontwikkelaars en testers. Binnen het team ben je (mede)verantwoordelijk voor het inventariseren, analyseren en afstemmen van de gewenste stuur- en verantwoordingsinformatie die nodig is voor de klanten van het team. Je stelt business- en user requirements op en maakt op basis hiervan ontwerpen, waarbij de veranderende organisatie vraagt om deze continu bij te stellen en te herijken. Als informatie analist werk je op het snijvlak van de business en het datawarehouse team. Je werkt altijd projectmatig en conform de vooraf gedefinieerde datawarehouse architectuur.

Afdeling Financiën en Business Informatie:
De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht.
Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds. 

De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle enInnovatie. 


Team Business Informatie Centrum:
Het Business Informatie Centrum (BIC) levert vele standaardrapportages, zoals dashboards met in-, door- en uitstroomgegevens, maar levert ook rapportages op basis van ad-hoc-vragen. De dashboards en rapportages bevatten financiële gegevens, kwantitatieve analyses, voorspelmodellen zoals klantprofielen en andere kwantitatieve data. Directies kunnen mede hierop hun verbeterplannen baseren. Het BIC werkt steeds nauw samen met haar afnemers en ontwikkelt producten die deze afnemers toegevoegde waarde opleveren. Tegelijk worden de producten zo veel mogelijk universeel opgezet, zodat ze breed toepasbaar zijn. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het datawarehouse van de IND. Daarbinnen valt ook het bundelen van meerdere informatiebronnen en het opleveren van nieuwe rapportages die de bedrijfsvoering van de IND ondersteunen.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.


Eisen:
 • Ervaring in het zelfstandig ontwerpen van dimensionele modellen (Kimball) (minimaal 5 jaar)
 • Ervaring in het zelfstandig ontwerpen van datavault modellen (minimaal 5 jaar)
 • SQL (minimaal 5 jaar)
 • Ervaring met Agile/scrum
 • Ervaring met het werken met POC’s
 • Ervaring met het werken conform het kwadrantenmodel van Damhof
 • Ervaring met het opstellen van kaders en richtlijnen
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding


Wensen:
 • Ervaring met process mining, simulatie- en voorspelmodellen is een pré
 • De opdrachtnemer is een conceptuele denker, werkt methodologisch, en leert snel. Met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij jouw ideeën en adviezen goed over te brengen. De opdrachtnemer heeft een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit gecombineerd met het vermogen tot gestructureerd en nauwkeurig samenwerken binnen een team.
 • De kandidaat is per direct/uiterlijk 1 mei 2020 beschikbaar

Competenties:
 • Analytisch;
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Communicatief vaardig
 • Creativiteit
 • Ervaring met process mining, simulatie- en voorspelmodellen is een pré
Reageren Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Willem van Ruijven
[email protected]
0682801161

Delen