Data Analist 20070107

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (DUO Groningen)


Bij de afdeling Gegevensmanagement wordt het plan Gegevensmanagement ontwikkeling (GO) uitgevoerd. (zie ""Achtergrond opdracht"") Dit plan zorgt voor procesverbeteringen op de afdeling en werkt met een team van specialisten uit de afdeling (product owner, architecten, ontwikkelaars, testers, etc) Om het plan verder te vertalen naar werkopdrachten zoekt dit team een analist die het team komt versterken. Deze analist heeft grondige kennis van en ruime ervaring met gegevensmanagement en de implementatie daarvan.

De analist werkt samen met experts uit het GO-team aan de verdere uitwerking van de activiteiten en resultaten die in het huidige plan zijn genoemd. De analist ondersteunt het team bij het verder inventariseren en analyseren van de benoemde activiteiten uit het plan en legt waar nodig relaties tussen verschillende activiteiten uit het plan. De analist stelt opdrachtformuleringen op die het team kan uitvoeren inclusief een planning en benodigde investeringen in middelen.

Nieuwe ontwikkelingen zoals (Linked) Open Data, Data Analytics, Big Data, AI/ML, etc. stellen nieuwe eisen aan bijvoorbeeld beschikbaarheid, snelheid en volume van gegevensstromen. Onze klanten(intern & extern) verwachten van DUO snellere antwoorden met rijkere gegevens en informatievoorzieningen.

Daarnaast neemt het tempo en de complexiteit van onze bedrijfsprocessen steeds verder toe en vinden we nieuwe gebieden voor mogelijke groei en efficiëntie. In combinatie met voorgeschreven regels vraagt dat om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment toegang hebben tot de juiste informatie om de juiste beslissingen te nemen.

Als reactie op bovenstaande ontwikkelingen is het plan Gegevensmanagement Ontwikkeling (GO!) opgesteld om de volgende stap te realiseren in een DUO breed geïmplementeerde informatiehuishouding (volwassen gegevensmanagement).

Het plan GO geeft antwoord op de benodigde ontwikkeling van de gevraagde informatiehuishouding en geeft invulling aan de visie naar een volwassen DUO gegevensmanagement functie waarin gegevens kunnen worden ingezet als bedrijfsmiddel.

Binnen DUO wordt gewerkt met de DUO-WAY of working, dit is een op agile gebaseerde werkwijze.

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en cultuur en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Eisen:
 • Afgeronde HBO opleiding
 • Ruime ervaring in het uitvoeren van SCOMPAFIJTH-brede bedrijfsanalyses met meerdere processen, systemen, interne en externe stakeholders en ketenpartners (minimaal 3 jaar)
 • Recente kennis en werkervaring in het vertalen van visie of projectplan naar werkpakketten. (minimaal 2 jaar)
 • Ruime aantoonbare ervaring op het gebied van BI/DWH en het adviseren hierover én kennis van en ervaring met onderdelen van gegevensmanagement (bij voorkeur DMBok) en de toepassing hiervan binnen organisatie onderdelen (minimaal 2 jaar)
 • Data Management Body of Knowledge

Wensen: 
 • Kennis van en werkervaring met Scrum en Agile werken
 • En kennis en ervaring op het gebied van AVG en de toepassing hiervan op organisaties
 • Ervaring met het werken in (overheids)organisaties met minimaal 1000 medewerkers

Competenties:
 • Adviesvaardigheden
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Conceptuele modellen vertalen naar werkbare oplossingen
Deze vacature is ingetrokken op 14-08-2020 om 09:58. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen