Kennismodelleur (2020-GBS-4742)

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)

Als kennismodelleur heb je een brede kennis van zaken met betrekking tot processen, logica en interactie. Je hebt een duidelijke visie en expertise op feitengebaseerd modelleren (ORM, FCO-IM, e.d.), logisch modelleren en technisch datamodelleren. Maar je visie beperkt zich daartoe niet. Je hebt goed inzicht in operationele consequenties van datamodellen en je denkt ook aan de ‘separation of concerns’; de
scheiding (in data) van semantische, linguïstische, logische, implementatie en technische belangen.

Naast een helder analytisch vermogen is het werk van de kennismodelleur gericht op de interactie met domeindeskundigen. De modelleur moet daarbij altijd verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes. Dit gebeurt door het expliciteren van de rationale bij elke keus. Dat is immers ook onderdeel van de kennis die geëxpliciteerd wordt.

De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS), Center of Excellence Verticale Data Definitie Architectuur (VDA). IV GBS COE VDA is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. We dragen er aan bij dat de Belastingdienst data-, model- en metadata gedreven
systematisch gaan voortbrengen. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair team. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de staande organisatie (bijvoorbeeld door het uitwerken MTHV’s). Alleen op die manier kunnen we verwezenlijken dat gegevens in datasets gekoppeld kunnen worden aan het juridische kader dat aan deze gegevens ten grondslag liggen. Bovendien zijn we daarmee in staat om bij wijzigingen in het juridische kader de impact te bepalen op gegevens. Daarmee speelt de modelleur een belangrijke rol in het team om onze “visie op gegevens” handen en voeten te geven en de “Verticale datadefinitie architectuur” daadwerkelijk te realiseren. Met als uiteindelijk doel: het mogelijk maken dat de Belastingdienst daadwerkelijk wendbaar wordt op het gebied van gegevens en regels. Met jouw werkzaamheden speel jij daarin een belangrijke rol en help je onze afdeling vooruit. Dit team bestaat op dit moment uit ongeveer
8 medewerkers.

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit en cultuur moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. 


Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen:
  • Ruime en aantoonbare ervaring in het operationaliseren van feiten- en logische modellen (minimaal 5 jaar)
  • Ruime en aantoonbare ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadatagedreven en modelgedreven ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie  (minimaal 5 jaar)
  • Ruime ervaring in technische modelleervormen die gekenmerkt worden door een anchor stijl; datavault, unified anchor, anchor modeling (minimaal 5 jaar)
  • Ruime en aantoonbare ervaring van regelspraak, Fact Based Modeling, kennis-annotatie en Cognitatie (minimaal 5 jaar)
Wensen:
  • Het kunnen redeneren en toepassen van modeltransformaties om de kennis beschikbaar te stellen in alle gewenste vormen.
Competenties:
  • Communicatieve vaardigheden
  • Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel)
  • Verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams

Deze vacature is ingetrokken op 11-08-2020 om 08:19. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Nikki Sue Bizzoni
[email protected]
0682936269

Delen