Senior UX Designer 2021-IBS-5043

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)


Binnen de keten Inkomensheffing (IH) is een van de grote uitdagingen de komende jaren het uitfaseren van Cool;Gen. Dit moet in 2026 een feit zijn. In deze vernieuwingsslag zijn we op het punt gekomen dat we kunnen opschalen. Er zijn een aantal trajecten succesvol afgerond en de leerpunten daarvan kunnen we nu meenemen in de vervolgtrajecten. Er is genoeg vertrouwen om verder te gaan. De Vernieuwing gaat uiteindelijk leiden tot het uitfaseren van ABS en het neerzetten van een geheel nieuw applicatielandschap. In de Vernieuwing maken we zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste technologieën; Java, Angular, Business Rule Management (BRM), Webservices en SOA-architectuur. Binnen de Vernieuwing gaan we ook veel nieuwe Kantoorvoorzieningen maken; daarvoor zoeken we een UX Designer. Als UX Designer ga je aan de slag in verschillende multidisciplinair teams (ca. 10 personen) die projectmatig aan een deeloplossingen werken. Je hebt goed contact met het Development Team en vooral met de Business /Gebruikers om zo te komen tot de juiste opzet van de Kantoorvoorziening. Daarbij ga je o.a. ook kijken naar Responsiveness en Accessibility.

Concrete werkzaamheden:
 • Review Specificaties (w.o. Architectuurproducten).
 • Uitvoeren gebruikers-onderzoeken tbv gebruik van de nieuwe Kantoorvoorzieningen.
 • Mede Opstellen Use Cases.
 • Begeleiden Bouwers en Testers.

Het concernonderdeel Informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst staat opgesteld om alle ICT-voorzieningen voor de processen van de Belastingdienst te leveren. Het IV-onderdeel Integratie Business Services (IBS) Inkomensheffing (IH) brengt die voorzieningen voort in aansluiting op het primaire proces van de keten Inkomensheffing. Wij werken aan een van de meest bedrijfs-kritische systemen van Nederland, waarbij vele applicaties door de IV IBS Inkomensheffing tot één werkende oplossing worden voortgebracht en geïntegreerd. Kwaliteit staat voorop bij het realiseren van de producten en diensten voor burgers, bedrijven en belastingdienstmedewerkers. Om ook in de toekomst snel en wendbaar te kunnen inspelen op de wensen van onze stakeholders, investeren we continu in de vernieuwing van onze producten en richten onze werkwijzen zo in dat we in de samenwerking met veel partijen de gewenste resultaten leveren. We zijn bezig met het voorbereiden en uitvoeren van grootschalige aanpassingen in het applicatielandschap van de Inkomensheffing. Dat doen we meerjarig en op een beheerste manier, zodat de processen van de Belastingdienst die we ondersteunen ongehinderd door kunnen draaien, maar tegelijkertijd worden vernieuwd. Dat vraagt veel van ons als IV-organisatie. Alle gewenste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook businessvernieuwing en modernisering van het applicatielandschap moeten tijdig en door de juiste partijen worden doorgevoerd. 

Eisen:
 • Senior Ontwerper (minimaal 5 jaar)
 • Ontwerpen van Use Cases (minimaal 3 jaar)
 • Ontwerpen in een Java omgeving (minimaal 5 jaar)
 • Ontwerpen van Kantoorapplicaties (schermen) (minimaal 5 jaar)
 • Kennis van schermelementen zoals input fields, checkboxes, radiobuttons, tabellen, menustructuren, tabbladen, foutmeldingen en overlays en ervaring met het ontwerpen van user interfaces op basis hiervan is vereist
 • Kennis van toegankelijkheid en relevante eisen daarover zoals de WCAG-richtlijnen voor user interfaces en ervaring met het implementeren daarvan is vereist
 • Kennis van responsiveness en ervaring met het implementeren daarvan is vereist
 • Ervaring met het afstemmen van klantbehoeften ten aanzien van gebruikersinterfaces is
  gewenst
 • Ruime ervaring met het Ontwerpen van Schermen in een Kantoor-omgeving
 • Ruime ervaring met gebruikers-onderzoeken
 • Ervaring met Agile/Scrum is zeer gewenst
 • Ervaring met SOA en beschrijven van Services.

Competenties:
 • Teamspeler
 • Leergierig
 • Analytisch
 • Intiatiefrijk
 • Verbinden en samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Communicatief vaardig.
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen