Product Owner IUCN21040185

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (DUO GRONINGEN) 


Een hernieuwd team CMDA heeft de ambitie om, onder leiding van jou, op korte termijn tot een juiste uitvoering van een centrale (meta)data administratie voor geheel DUO te komen. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering, inrichting en verdere professionalisering van dit team. De kaders staan, het team en werkprocessen moeten worden ingericht. Dit vindt plaats binnen de hiervoor verantwoordelijke afdeling Gegevensmanagement in nauwe samenwerking met een organisatiebreed programma, waarmee wordt afgestemd op de (veranderende) behoeften van de organisatie. Kortom, het hiernieuwde team moet er komen te staan, tot uitvoering over te gaan en klaar te staan voor de veranderende wensen van de omgeving. Wat betreft inhoud moet dit team bijvoorbeeld overgaan tot het kunnen genereren van meer automatische kwaliteitscontroles van de output van Magic Draw. Hierbij kunnen we kennis van of het kunnen meedenken over het maken, onderhouden en testen van ontwerpen en scripts goed gebruiken. Op het gebied van het opleveren van datamodellen in samenwerking met afnemers willen wij ons ook graag verder ontwikkelen. En last but not least is het onze ambitie om het belang van “gegevenwoordenboek compliant” werken verder te stimuleren door onze public relations met collega afdelingen te versterken.

Deze rol is gericht op het binnen kaders inrichten en aansturen van een team Centrale MetaData administratie, i.c.m. met de activiteiten die plaatsvinden binnen de 'gegevensontwikkelstraat'. De gegevensontwikkelstraat bestaat in essentie uit drie soorten modellen:

 • Conceptuele modellen: beschrijft betekenis en context
 • Logische modellen: beschrijft de logische structuren
 • Technische modellen is een weerspiegeling van de database.

De bouwstenen uit de opdrachtomschrijving zijn rijke gegevenstypen en concepten. Concepten vormen een beschrijving van de gespreksonderwerpen en rijke gegevenstypen zijn een beschrijving van het domein waarbinnen de data zich mag begeven. Daaruit worden, in de nieuwe gegevensontwikkelstraat, de databasevelden gegenereerd.


Eisen:

 • PSPO1 certificering 
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau (3 jaar)
 • Stakeholdermanagement (Vaardigheid in het communiceren met stakeholders en in het hanteren van verschillende belangen).

Wensen:

 • Coachend leidinggeven of Agile leidinggeven
 • DevOps Fundamentals
 • Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie.

Competenties:

 • Sociabiliteit
 • Vlot en effectief contacten leggen en onderhouden
 • Netwerken
 • Ontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerking
 • Klantgerichtheid
 • Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen Organisatiesensitief.
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen