Senior full stack java developer 11400017672

Ministerie van J&V (IND)


De IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapgewijs, toe naar een nieuwe werkwijze rondom het registreren, vaststellen, toepassen en analyseren van (feit-) gegevens. Als java developer bouw je mee in een multidisciplinair scrumteam om event-driven aan het nieuwe registreren van beweringen en het vaststellen van feiten, toegepassen in een IND proces (toetsen, analyseren en handhaven); hoe sluit het aan op het bestaande landschap, wat zijn de kansen, sterktes en zwaktes van de aanpak. Het team werkt aan de vernieuwing van het applicatielandschap. Qua persoonlijkheid zoeken we een echte teamplayer die de wensen van de stakeholders begrijpt en het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen samen met senior collega's.

Technisch overzicht
De verschillende componenten (process-engine, toets-service, registers) zijn stand-alone componenten. De process-engine en beide registers zijn gerealiseerd in Java met behulp van Spring Boot. De toets-service is gerealiseerd met BeInformed. De registers zijn gerealiseerd met behulp van Graph database Neo4J.

Dit betekent dat de componenten los van elkaar zijn te deployen, op verschillende servers of in verschillende containers. Een dergelijke modulariteit biedt grote voordelen voor wat betreft beheer(s)baarheid van de oplossing.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Eisen:
 • Architectuur en ontwerp (Enterprise) complexe Java-based systemen;
 • Ontwerp en implementeren Java-based solutions met gebruik van de laatste technologieën
 • Nederlandstalig en in Nederland wonend
 • Ruime ervaring met Java en de frameworks Spring en Hibernate. Ervaring met SQL, REST,
  Microservices. Ervaring met Maven, Git, Gradle, IntelliJ, Docker, Kubernetes en Atlassian Stack.
  Kennis van Agile, Scrum.
 • Java SE 8 en 11 programmer ceritficate
 • Java SE; OO development; Spring (4); Angular 

Wensen:
 • Kennis van het volgende is een pre:
 • Portal technologieën: jsr168/jsr286/CMIS/WSIBP/WSRB/SAML;
 • Eclipse IDE;
 • Tomcat / JBoss/Linux;
 • Java 8-11, JBoss, Spring (-MVC, -Boot, -Rest, - Cloud), JavaScript, Jenkins, Sonar, Maven, JUnit, Cucumber, Selenium, MongoDB, Elastic
 • Search; Angular, Graph database technologieen, bvk.Neo4J
 • SOA en Webservices met SOAP / REST /OpenSocial;
 • Ervaring met deployment op applicatie servers zoals Jetty, Tomcat, JBoss in enterprise omgevingen;
 • Java EE, Maven;
 • Gegevensuitwisseling binnen de e-overheid middels digikoppeling, digilevering, digimelding, diginetwerk en digipoort;
 • Vue.js (front-end development) en Apache Kafka

Competenties:
 • Minimaal noodzakelijke kennis(gebieden):
 • HBO of WO denk- en werkniveau;
 • Agile werken
 • Kennis van/ervaring met e-overheidstandaarden zoals ebMS en WUS;
 • Kan business en IT adviseren over scenario’s en alternatieven.

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen