Senior Business Analist ICI vernieuwing - CBG - SRQ146323

Opdrachtgever 

Het CBG beoordeelt of de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van een geneesmiddel voldoende is om het te registreren voor de behandeling van een aandoening bij mens of dier. Bij de toelating en bewaking van geneesmiddelen en voedingsmiddelen, neemt het CBG in de EU een vooraanstaande positie in. Het CBG wordt ondersteunt door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG), wat een onderdeel is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Beide worden in deze opdracht aangeduid als CBG. 

De kennis en expertise over een goed en veilig gebruik van geneesmiddelen en voedingsmiddelen, die op deze wijze wordt opgebouwd, wil het CBG breed uitdragen binnen de Nederlandse samenleving. Daarom kiest het CBG voor een organisatie die op zo veel mogelijk fronten communiceert met de buitenwereld. Dit gebeurt door een intensieve samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekscentra en in overleg met organisaties van beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. 

Het CBG heeft circa 400 hoog opgeleide medewerkers in Utrecht. Veel daarvan hebben een medische of farmacologische achtergrond. De afdeling IV is sinds 1 januari 2019 opgericht. De doelstelling van de IV afdeling is om kwalitatief hoogwaardige, duurzaam toegankelijke , veilige en efficiënte informatievoorziening te bieden voor alle medewerkers van het CBG. De focus van de afdeling is primair het voortdurend met en voor de gebruikers expliciteren van de vraag naar IT diensten (vraagmanagement) en er voor te zorgen dat deze ondersteuning – met kennis van de beschikbare generieke IT voorzieningen en de mogelijkheden van te ontwikkelen nieuwe specifieke IT diensten – tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar komt (aanbodmanagement). Tevens werkt de afdeling aan flexibele, innovatieve en ondersteunende dienstverlening door informatieuitwisseling, harmonisatie en samenwerking in het Europese netwerk.

Context 

Het CBG heeft in haar I-visie een aantal informatievoorzieningsvraagstukken geformuleerd waar de organisatie de komende jaren een passende oplossing voor dient te realiseren. Een van de uitdagingen waar het CBG voor staat is het faciliteren van de (internationale) samenwerking van medewerkers en de bijbehorende informatie uitwisseling die daarbij nodig is. Er dient een werkomgeving gecreëerd te worden waarin de medewerkers door intelligente informatiesystemen worden ondersteund in hun primaire werkzaamheden. Daarbij is het van groot belang dat informatie binnen de systemen duurzaam toegankelijk wordt ontsloten voor zowel medewerkers als samenwerkingspartners. Ook is het belangrijk dat de systemen bij het CBG aangesloten (kunnen) worden op internationale systemen. Het CBG stelt haar medewerkers daarbij centraal; processen en systemen dienen immers ondersteunend te zijn aan hun werkzaamheden en kwaliteiten.

Het CBG beschikt over een zaakmanagementsysteem voor de primaire werkprocessen (ICI). Het huidige systeem is niet meer in staat om organisatorische wijzigingen en nieuwe processen te faciliteren. Daarnaast verloopt het huidige beheercontract voor ICI binnenkort waardoor een nieuwe aanbesteding dient plaats te vinden voor een zaaksysteem.

 Bij de vervanging van het zaaksysteem zoekt het CBG naar een up to date en actueel informatiesysteem waarin de medewerkers hun werkzaamheden effectiever en efficiënter in kunnen richten. Hierbij kan gedacht worden aan het op een eenvoudige manier inzicht geven in de wettelijke afhandeltijden en deadlines van verschillende parallel lopende zaken en dossiers, zodat zij hun werk kunnen indelen. Specifieke behoeftes waarin op dit moment wordt voorzien dienen beschikbaar te blijven om de medewerkers optimaal te ondersteunen. 

Functieomschrijving 

Voor de realisatie van een project uit het programma “ICI vernieuwing” zoekt het aCBG een ervaren business analist voor de vervanging van het primaire zaaksysteem van het CBG

Als business analist houd je je bezig met het in kaart brengen, documenteren en vertalen van de user requirements en draag je bij aan het opstellen van het functionele ontwerp en het programma van eisen. Dit doe je door middel van procesanalyse, het uitwerken van use cases, voor het inrichten en verbeteren van processen en systemen, al dan niet met behulp van ICT. z

Als business analist sta je midden in het project en ben je spin in het web tussen de business, de ondersteunende afdelingen met betrekking tot dit project en werk je intensief samen met de interne informatie managers/business analisten en architecten van de IV-afdeling.

Je neemt graag het voortouw en treedt op als aanjager en organisator. Je kunt helder en consistent een boodschap overdragen, kan goed luisteren naar anderen en sluit bij hen aan in de wijze van communiceren. Je hebt daarnaast een sterk analytisch vermogen; je onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen van het vraagstuk en kan deze ordenen. Je kunt conceptueel denken en ziet structuren, verbanden en samenhang tussen verschillende vraagstukken en plaatst deze in een breder kader. 

 Voor een goede functievervulling is het van belang dat je snel kunt schakelen en je gemakkelijk binnen en buiten de organisatie beweegt. Je bent overtuigend en in staat om goede contacten op te bouwen en te onderhouden. Je verkrijgt daardoor draagvlak en steun voor de veranderingen die de organisatie wil realiseren. Je stelt de behoeften van de business voorop als nieuwe processen en systemen worden geïntroduceerd en zorgt voor concrete veranderingen vanuit de ontwikkelde visie van de organisatie. 

Werkzaamheden 

 • Specificeren, prioriteren, verifiëren ,valideren, bewaken en beheren van functionele en niet functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar efficiënte oplossingen; 
 • Voorbereiden, plannen en praktisch organiseren van analyses, het selectie- en aanbestedingstraject; 
 • Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen (en zo nodig adviseren van de programmamanager om deze te weg te nemen); 
 • Optreden als klankbord binnen het programma en de CBG-organisatie 
 • Begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie.

Profiel & persoonlijkheid: 

 •  Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau; 
 •  Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in complexe verander- en implementatieprogramma’s binnen de informatievoorziening; 
 •  Je hebt ervaring met werken onder architectuur. Jouw kennis is voldoende kennis om daarin gesprekspartner van een (functioneel) architect te zijn  
 • Je hebt ervaring met selectietrajecten en (Europese) aanbestedingen; 
 • Je kunt zelfstandig werken, jouw werkzaamheden binnen het programma organiseren en goed samenwerken op tactisch en operationeel niveau;
 • Je bent in staat om verschillende methoden in te zetten om (non) functionele vereisten te achterhalen. 
 • Je bent in staat bedrijfsprocessen te analyseren en de bijbehorende informatie-eisen te achterhalen en daarmee te adviseren over de meest geschikte informatiestructuur en/of aanpak; 
 • Je hebt ervaring met moderne specificatie methoden (User Stories, Epics. Themes) 
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met verschillende projectmethodieken en requirements management; Je werkt resultaatgericht vanuit heldere doelstellingen; 
 • Je bent omgevingsbewust, communicatief en sociaal vaardig; 
 • Je bent nauwkeurig, accuraat en zeer vaardig in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie in Nederlands en Engels. 
 • Kennis van geneesmiddelenregistratie en zaakmanagementsystemen is een pré;

Wensen

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar voldoet aan de gestelde functieeisen en wensen zoals in het hierboven beschreven profiel & persoonlijkheid
 • De mate van ervaring en/of affiniteit op het gebied selectietrajecten en aanbestedingen.
 • De mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanbieden op deze aanvraag kan tot 17 mei as tot 16:00 uur

Deze vacature is ingetrokken op 17-5-22 om 13:25. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen