Architect ICI vernieuwing - CBG- SRQ147757

Opdrachtgever

Het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) is een zelfstandig opererende organisatie verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en ter ondersteuning van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG beoordeelt of de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van een geneesmiddel voldoende is om het te registreren voor de behandeling van een aandoening bij mens of dier. Bij de toelating en bewaking van geneesmiddelen en voedingsmiddelen, neemt het CBG in de EU een vooraanstaande positie in. 

De kennis en expertise over een goed en veilig gebruik van geneesmiddelen en voedingsmiddelen, die op deze wijze wordt opgebouwd, wil het CBG breed uitdragen binnen de Nederlandse samenleving. Daarom kiest het CBG voor een organisatie die op zo veel mogelijk fronten communiceert met de buitenwereld. Dit gebeurt door een intensieve samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekscentra en in overleg met organisaties van beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. 

Het CBG heeft circa 400 hoog opgeleide medewerkers in Utrecht. Veel daarvan hebben een medische of farmacologische achtergrond. De afdeling IV is sinds 1 januari 2019 opgericht. De doelstelling van de IV afdeling is om kwalitatief hoogwaardige, duurzaam toegankelijke , veilige en efficiënte informatievoorziening te bieden voor alle medewerkers van het CBG. De focus van de afdeling is primair het voortdurend met en voor de gebruikers expliciteren van de vraag naar IT diensten (vraagmanagement) en er voor te zorgen dat deze ondersteuning – met kennis van de beschikbare generieke IT voorzieningen en de mogelijkheden van te ontwikkelen nieuwe specifieke IT diensten – tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar komt (aanbodmanagement). Tevens werkt de afdeling aan flexibele, innovatieve en ondersteunende dienstverlening door informatie-uitwisseling, harmonisatie en samenwerking in het Europese netwerk.

Opdracht omschrijving

Als Informatie architect houd je je met name binnen het Programma ICI Vernieuwing bezig met de concretisering van bestaande en komende beleidskaders, de vertaling hiervan naar praktische oplossingen en diensten voor de informatievoorziening van het CBG. 

ICI Vernieuwing Het CBG heeft in haar I-visie een visie geformuleerd op de informatievoorzieningsvraagstukken waar de organisatie zich de komende jaren mee geconfronteerd ziet. Een van de uitdagingen waar het CBG voor staat is de vernieuwing van het zaakmanagementsysteem ICI, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen in de (internationale) samenwerking binnen de geneesmiddelenketen en de informatie-uitwisseling die daarbij nodig is. De positie van CBG in de keten vereist dat informatie binnen de systemen duurzaam toegankelijk wordt ontsloten voor zowel medewerkers als samenwerkingspartners. Het CBG stelt haar medewerkers centraal in de systeemontwikkeling; processen en systemen zijn ondersteunend aan de werkzaamheden en kwaliteiten van de medewerkers. 

Het CBG gebruikt ICI als zaakmanagementsysteem voor de primaire werkprocessen. Het huidige systeem is verouderd en niet meer in staat om grote wijzigingen, ketenuitwisseling en nieuwe workflows te faciliteren. Daarnaast verloopt het huidige beheercontract voor ICI op afzienbare termijn. CBG heeft besloten om een aanbesteding voor te bereiden voor een nieuw zaakmanagementsysteem. De user experience voor medewerkers en andere belanghebbenden, en de mate waarin workflows geautomatiseerd kunnen worden zijn daarbij de leidende principes. Hierbij kan gedacht worden aan het op een eenvoudige manier inzicht geven in de wettelijke afhandeltijden en deadlines van verschillende parallel lopende zaken en dossiers, zodat zij hun werk kunnen indelen.

Functieomschrijving 

Als informatie architect is je voornaamste taak om bij te dragen aan het ontwerp en de realisatie van het nieuwe zaakmanagementsysteem. Behalve de uitvoerende taken als informatie architect heb je een adviesrol naar de programmamanager. Je bent een ervaren informatie architect die creatief is en goed kan ontwerpen. Je hebt kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor zaakmanagement. Je bent in staat om de gedeelde visie te concretiseren in realistische proces- en systeemontwerpen. Je bent een informatie architect die informatie- en dataprocessen in kaart brengt en knelpunten proactief signaleert. Je borgt de aanpak van diverse knelpunten en jaagt openstaande acties aan. Je bewaakt de uniformiteit tussen de verschillende ontwerpen en informatiesystemen binnen de projectkaders en draagt zorg dat deze op de juiste manier worden overgenomen in het project. Je ziet toe op naleving van architectuurprincipes voor informatievoorziening binnen de projectkaders. Je zorgt dat de nieuwe wensen zoveel mogelijk voldoen aan de referentiearchitectuur, waarbij je in staat bent om een afweging te maken tussen strakke architectuur en flexibele mogelijkheden voor de gebruiker met daarbij veel aandacht voor informatiebeveiliging. Je bent in staat tot het succesvol inzetten van innovatieve technieken en technologie. 

Plaats in de organisatie 

Informatievoorziening en IT-diensten zijn verweven met de primaire processen van het CBG en zijn van groot belang om de gebruikers optimaal in hun werkzaamheden te ondersteunen. De afdeling Informatievoorziening staat onder leiding van het hoofd IV, tevens CIO. De IV-afdeling is ingericht als een regie-organisatie en kent o.a. een ontwikkel-, een projecten- en een beheerteam. Als Informatiearchitect kom je binnen het Informatiemanagement en Architectuur team (IM&A) te werken waar 4 Informatiemanagers en een Informatiearchitect werkzaam zijn. Het team staat onder aansturing van de Enterprise Architect. De focus van de het IM&A-team is om voortdurend met en voor de gebruikers de vraag naar ITdiensten te expliciteren (vraagmanagement) en om de gevraagde functionele en technische veranderingen op een gestructureerde wijze onder (doel)architectuur uit te voeren. Als Informatiearchitect houd je je binnen het team voornamelijk binnen projecten bezig met de architectuur- en informatiemanagementvragen, zoals het ontwerpen van project start architecturen (PSA’s), het toetsen van oplossingen, het opstellen en toetsen van vereisten en het uitvoeren van risico-, technische, of informatieanalyses. Ook bij het uitwerken van conceptuele vragen en bij het ontwikkelen van thema-architecturen of doelarchitecturen kan een beroep op je gedaan worden (binnen de aan jou toegekende projecten). We verwachten dat je ervaring hebt met een omgeving die kan bestaan uit een combinatie van pakket oplossingen en maatwerk in de context van een zaaksysteem. Je hebt kennis van business- en architectuur principes die zijn gerelateerd aan zaakmanagement. Je bent ook in staat om te adviseren ten aanzien van functionele requirements en deze ook kunnen toetsen tegen de opgestelde business principes. 

Wie zoeken we? 

 • Je beschikt over analytische vaardigheden en kan verbanden leggen tussen verschillende soorten informatie; 
 • Je bent een creatieve denker, die vernieuwende ideeën initieert en stimuleert; 
 • Je bent overtuigend en kan jouw standpunt onderbouwen met heldere aansprekende argumenten; 
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden, waarbij je de inhoud afstemt op de specifieke doelgroep; 
 • Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen en trends en bent in staat deze te integreren in je analyses en adviezen; 
 • Je bent in staat om binnen een complexe en politiek-sensitieve omgevingen te werken; 
 • Je houdt goede contacten met de stakeholders rondom de diverse projecten en programma’s; 
 • Voor een goede functievervulling is het van belang dat je snel kunt schakelen, concrete doelen en prioriteiten kan stellen; 
 • Je bent in staat om een professionele dialoog met externe partijen (partners, leveranciers) te voeren

Doel en kernwerkzaamheden. 

 • Maakt project start architecturen (PSA) en analyses voor complexe projecten met een grote impact op het systeemlandschap van CBG. 
 •  Adviseert projectleiding, stuurgroep, business eigenaren en functioneel beheer t.a.v. de realisatie van de projectdoelstellingen rekening houdend met architectuurprincipes van het Rijk en de doelarchitectuur van het CBG. 
 • Voert risicoanalyses en impactanalyses uit op vraagstukken die ontstaan binnen de uitvoering van het project. 
 • Bereidt scenariokeuzes voor, en legt deze voor besluitvorming voor. 
 • Formuleert de non-functionele eisen in geval van een aanbestedingstraject. 
 • Verwerkt onder aansturing van de CBG Informatie Architect de modellen in de centrale architectuur repository bij op basis van de project deliverables.

Profiel & persoonlijkheid 

 • HBO/WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een afgeronde IT-gerelateerde opleiding; 
 • Minimaal 3 jaar ervaring als (informatie-) architect; 
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden (NL & EN); 
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met modellering in Archimate; 
 • Kennis van de modelleertool Sparx Enterprise Architect is een pré; 
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van projectstartarchitecturen (PSA); 
 • Certificering of aantoonbare ervaring met TOGAF, NORA, DYA, UML; 
 • Kennis van de architectuur van het Microsoft Azure-platform is een pré; 
 • Aantoonbare ervaring met de toepassing van security binnen projectarchitectuur; 
 • Kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, systeemintegratie en ketenuitwisseling; 
 • Je hebt ervaring op gebied van applicatieontwikkeling en/of gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen; 
 • Ervaring met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten bij de Rijksoverheid is een pré.

Aanbieden kan tot 18 mei 2022 10:00 uur

Deze vacature is ingetrokken op 17-5-22 om 17:13. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen