Medior Informatie Analist tbv Covid-19 - SRQ147178 tbv Covid-19 - SRQ147178

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel in onze dienstverlening. Daar maken we ons als directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) sterk voor. De Corona-crisis geeft extra druk en uitdaging op het organiseren van informatievoorziening voor Wob-vragen en informatieverzoeken ten behoeve van onderzoek en verantwoording. Dit vraagt om sturing op l en levering van informatie om (acute) vraagstelling (Wob, Parlementaire Enquete, etc) adequaat te beantwoorden. Dit gebeurt met vernieuwing van processen en toepassing van moderne software. Voor de vorming van een nieuw team zoeken we maximaal 2 medior medewerkers informatieverwerking Covid-19

Opdrachtomschrijving 

We zoeken medewerkers op het terrein van informatievoorziening met affiniteit op informatiehuishouding. Door het digitaal werken kent de informatiehuishouding vele verschijningsvormen en is het reconstrueren van dossiers veelal een ict-intensieve taak. Om dit goed te organiseren zoeken we een medewerker met ervaring bij de rijksoverheid, idealiter bij een kerndepartement. Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede bestuur sensitiviteit en – uiteraard – goede kwaliteit van werken. Met goede dossiervorming zodat verantwoording kan plaatsvinden aan controlerende instanties (zoals Audit Dienst Rijk en Algemene Rekenkamer). De medior adviseur is HBO-opgeleid in informatiehuishouding en ervaren in de toepassing van analytische software. En ook ervaren met dossiervorming, archief-vereisten en informatieanalyse. Dit gecombineerd met inzicht in vereisten rond informatieveiligheid, integriteit en privacy-bescherming. Je werkt in een team dat in staat is om onder grote druk accuraat te zijn en geen concessies te doen aan kwaliteit en volledigheid. 

Opdracht

 Onderstaand is illustratief, het werkpakket is dynamisch. • In samenwerking met het team met hoog kwaliteitsniveau zorgen voor veiligstellen en beoordelen van berichtenverkeer (mail, whatsapp, sms, e.a.). • Werkzaamheden worden in goede afstemming met sleutelfiguren uitgevoerd. Hiervoor zijn klantgerichte, assertieve en sensitieve competenties essentieel. • Met behulp van moderne software de informatie filteren en verrijken. Dit met behoud van volledigheid van relevante informatie. • De informatieverwerking combineren met inzicht in context, volledigheid en betrouwbaarheid. In de informatieverwerking mag geen essentiële informatie verloren gaan. • Met het team snel en wendbaar acteren op diverse vraagstelling. Vaak spoedeisend en gepaard gaand met zeer veel te verwerken informatie. • Checks op compliancy, onder toezicht van CISO en Privacy-Officer. NB wanneer ruimte in de werkzaamheden ontstaat kunnen medewerkers ook worden ingezet bij de werkzaamheden ten behoeve van archivering (samenstellen Hotspot-archief).

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden 

• Relevante HBO-opleiding in informatievoorziening, informatiehuishouding. 
 • Ervaren in vraagstukken op terrein van informatievoorziening. 
 • Ervaring bij de Rijksoverheid 
 • Daarnaast heb je kennis en ervaring op tenminste 3 van de onderstaande 4 zaken 
  •  o Ervaren met toepassing van data-analyse software. 
  •  o Affiniteit met wet- en regelgeving omtrent Wob en Archiefwet. 
  •  o Aantoonbare ervaring in het werken onder kaders voor informatiebeveiliging en de AVG
  • o Kennis van de actuele wetgeving en normen, beleid en uitvoeringspraktijk bij de Rijksoverheid of binnen het ministerie van VWS.
 Competenties en vaardigheden Je hebt klantgerichte, assertieve en sensitieve competenties. Praktische hands-on mentaliteit, oplossingsgericht, flexibel. Met behoud van kwaliteit en integriteit.


Aanbieden kan tot 17 mei as 13:00 uur

Deze vacature is ingetrokken op 17-5-22 om 14:28. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen