Senior ELK specialist - SRQ147571

Opdrachtgever 

Inzicht en toegang bieden tot transparante en betrouwbare zorgdata: dat is wat het CIBG doet. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgen wij al 25 jaar voor de betrouwbare en veilige registratie en beschikbaarheid van zorggegevens. Onder meer via het Donorregister, het Landelijk Register Zorgaanbieders, het register Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, de Verwijsindex Jongeren en het Bureau voor Medicinale Cannabis faciliteren we burgers, professionals en organisaties. Zij kunnen zelf informatie opzoeken en gegevens bij ons aanleveren. Onze online informatiebronnen zijn juist, actueel, veilig en beschermd en 24/7 toegankelijk. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, en werken daarnaast voor andere ministeries. De verbindende schakel tussen overheid en samenleving: dat zijn wij.

Binnen het CIBG is de afdeling Delivery verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van alle applicaties en websites. Met een aantal scrum teams zorgen we voor de beschikbaarheid van ruim twintig applicaties en websites, en voor de beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot zorg- en welzijnsgegevens. Deze scrum teams worden ondersteund vanuit het Technisch Beheer team, dat de teams voorziet van services op het gebied van bijvoorbeeld OTAP deployments, security en logging, maar ook zorgt dat de infrastructuur op orde is en blijft. Sinds enige tijd staat dit team aan de lat om een Elastic omgeving voor logging, monitoring en alerting te beheren. Binnen CIBG wordt op dit moment gewerkt aan technische ontwerpen, het inregelen van de infrastructuur en het stellen van (architectuur)kaders op dit onderwerp.

Doelstelling: 

Voor dit Technisch Beheer team zoekt het CIBG daarom een proactieve ELK specialist met veel kennis en ervaring van de Elastic stack: Elasticsearch, Logstash, Beats en Kibana. Als specialist op deze terreinen zet je, in samenwerking met je collega’s binnen het team, jouw kennis in om de Elastic stack binnen Delivery in te richten en naar een hoger niveau te tillen. Onze ambitie is om logging en monitoring als service richting onze scrum teams te kunnen aanbieden, een belangrijke voorwaarde om pro-actief beheer te kunnen uitvoeren op onze applicaties. En daar hebben we jou voor nodig!

Functieomschrijving 

Concreet verwacht het CIBG de volgende taken en resultaten: 

 • Het binnen de ELK stack verder inrichten van de technische en ketenmonitoring op een CIBG core applicatie die moet voldoen aan compliancy regels en onderhevig is aan jaarlijkse audits; 
 • In overleg met architectuur het beoordelen van de huidige situatie en op basis daarvan het opzetten, inrichten en beheren van de ELK stack richting de gewenste situatie zodat naast de core applicatie het volledige applicatielandschap van CIBG erop kan worden aangesloten; 
 • In overleg met technisch beheer bepalen hoe agents op een geautomatiseerde manier uitgerold en geconfigureerd kunnen worden; 
 • Zelfstandig uitwerken, documenteren en implementeren van use cases; 
 • Meedenken bij het afbakenen van beheeractiviteiten door onze managed hosting partij en CIBG; 
 • Verzorgen van kennisoverdracht richting beheercollega’s binnen CIBG, onder meer door peer reviews en presentaties. 

Gevraagde kennis en ervaring: 

 • WO werk- en denkniveau 
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten en beheren van een Elastic Stack: Kibana, Logstash, Elasticsearch en Beats; 
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met time series data en syslog data en weet deze toe te passen in monitoring en alerting; 
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met streaming ETL tools zoals Logstash; 
 • Je hebt kennis het Windows OS (waar onze Beats op draaien) en Ubuntu (waarop de ELK stack bij onze hosting provider op draait); 
 • Je hebt ervaring met datavisualisatie alsmede hoe je het complete life cycle management organiseert; 
 • Je hebt ervaring met index configuratie opties binnen binnen Elasticsearch; 
 • Je beschikt over het Elastic certificaat; 

Wij gaan ervan uit dat een in te zetten medewerker: 

 • Beschikt over een coachende stijl van communiceren en gericht is op ‘samen’ en minder op ‘zelf’. 
 • Stevig in zijn schoenen staat en beschikt over de nodige overtuigingskracht in een taal die collega’s ook begrijpen. 
 • In staat is om informatie die voor een ander belangrijk is te documenteren. 

Uiterste voorsteldatum: 18-5-2022 14:32 uur.

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen