Business Analist SRQ148337

Directie Samenleving en Integratie, afdeling Ketenregie Inburgering 

Nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk mee laten doen, het liefst met betaald werk. Dat is het doel van inburgering. Daarvoor hebben we een nieuw en verbeterd inburgeringsstelsel ontworpen. De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Tegelijkertijd houden we aandacht voor de inburgeraars die onder de oude stelsels vallen, om te voorkomen dat deze groep in de problemen komt en zo snel mogelijk uitstroomt. Om ervoor te zorgen dat we nieuwkomers beter, sneller en op maat helpen bij de inburgering, werken we nauw samen met onze ketenpartners zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Dienst Uitvoering Onderwijs.


De afdeling Inburgering zorgt voor de invulling van de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor zowel de nieuwe wet inburgering als de oude stelsels. Dit wordt gedaan vanuit twee afdelingen in opbouw, een afdeling Beleid en een afdeling Ketenregie. De afdeling Ketenregie Inburgering zorgt voor het bevorderen van de samenwerking in de keten en het op elkaar afstemmen van de (uitvoerings-)processen in de keten. Je gaat aan de slag bij een enthousiast team in opbouw dat de ambitie heeft om van het nieuwe inburgeringsstelsel een succes te maken en te zorgen dat er voldoende aandacht blijft voor de inburgeraars die onder de oude stelsels vallen.


Opdrachtomschrijving 

De afdeling ketenregie inburgering zoekt een businessanalist die zorgt voor het beheer en de doorontwikkeling van het ketenproces en het informatiemodel van de inburgeringsketen. Je bent een “spin in het web” richting de betrokken ketenpartners. Als business analist inburgering bij SZW ben je voorzitter van de ketenbrede werkgroep ketenproces, waarin de betrokken ketenpartners vertegenwoordigd zijn. De context van de opdracht vraagt van jou als business analist dat je in staat bent om te werken in een politieke omgeving met betrokken ketenpartners. 


Jouw taken 

 • Je voert de regie op de doorontwikkeling van het ketenproces en bijbehorende informatiestromen. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het ketenproces en het informatiemodel. 
 • Je adviseert over wetgeving die de uitvoering op het gebied van informatievoorziening raakt. 
 • Je vertaalt wet- en regelgeving en beleid naar impact op het ketenproces en het informatiemodel. 
 • Je ondersteunt de ketenpartners bij de vertaling van de informatiestromen naar functionele ontwerpen. 
 • Je organiseert en begeleidt bijeenkomsten met ketenpartners. 
 • Je zorgt voor consensus tussen ketenpartners. 
 • Je beoordeelt impactanalyses van ketenpartners en adviseert hierover.


Functie-eisen 

 • WO werk- en denkniveau. Hierbij heb jij een relevante opleiding afgerond, bijvoorbeeld in informatica, informatiekunde, technische bestuurskunde of bestuur- en organisatiewetenschappen. 
 • Je hebt meerdere jaren aantoonbare ervaring met informatieanalyse, requirementsanalyse, businessanalyse en met het opstellen van ketenprocessen en informatiemodellen. 
 • Je hebt meerdere jaren aantoonbare ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie.


Wensen:

 • Je kennis hebt van methodes en standaarden op het gebied van informatie-architectuur, zoals MIM, NORA en BPMN. 
 • Je ervaring hebt in het sociale domein of bij een van de ketenpartners; 
 • Je ervaring hebt met het werken met gemeenten en hun softwareleveranciers; 
 • Je ervaring hebt met ketensamenwerking;


Competenties :

 • Je werkt methodisch en systematisch, en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar en verifieerbaar zijn. 
 • Je bent communicatief sterk, bent organisatiesensitief, en weet te overtuigen waar nodig. 
 • Je kunt verbindend en klantgericht denken en handelen. 
 • Je bent flexibel en creatief. 
 • Je bent ondernemend en beschikt over een goed probleemoplossend vermogen.
Deze vacature is ingetrokken op 9-8-22 om 11:57. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen