Medior Medewerker Veiligstellen en Informatieverwerking t.b.v. Covid-19 (3x) SRQ149219

Opdrachtgever

Bij de Programmadirectie Nafase COVID-19 (NC-19) werken zo’n 50 (interne en externe) collega’s. Deze collega’s werken in vijf verschillende clusters/teams: 

 1. Cluster Veiligstellen & Archiveren: dit cluster houdt zich bezig met het veiligstellen van COVID-gerelateerde chatberichten; 
 2. Cluster Reconstrueren & Evalueren: dit cluster houdt zich in verschillende teams bezig met het schrijven van tijdlijnen, het voorbereiden van een parlementaire verantwoording en het begeleiden van evaluaties (zoals de OvV); 
 3. Cluster Informatieverzoeken Woo: dit cluster is verantwoordelijk voor het geautomatiseerd verzamelen van stukken (documenten en mails) ter beantwoording van Woo-verzoeken zoals die gesteld worden aan het departement; 
 4. Cluster Informatieverzoeken PE: dit cluster is verantwoordelijk voor het geautomatiseerd verzamelen van stukken (documenten en mails) ter voorbereiding op de beantwoording van informatievorderingen vanuit een parlementaire enquêtecommissie; 
 5. Team Onderzoek PBM: Binnen VWS wordt op dit moment een aanvullend onderzoek gedaan naar de inkoop van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, dit gebeurt sinds medio juni ook onder de hoede van NC-19.


Project

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel in onze dienstverlening. Daar maken we ons als Programmadirectie nafase COVID-19 sterk voor. De Corona-crisis geeft extra druk en uitdaging op het organiseren van informatievoorziening voor onder andere Woo-vragen en informatieverzoeken ten behoeve van onderzoek en verantwoording. Dit vraagt sturing op levering op acute vraagstelling én sturing op het parallel vernieuwen van de informatiebewerking. Dit gebeurt met vernieuwing van processen en toepassing van moderne software. Voor het veiligstellen en beoordelen van met name berichtenverkeer zoeken we maximaal 3 medior medewerkers

Informatiespecialisten. We zoeken medewerkers op het terrein van informatievoorziening met affiniteit op informatiehuishouding. Door het digitaal werken kent de informatiehuishouding vele verschijningsvormen en is het reconstrueren van dossiers veelal een ict-intensieve taak. Om dit goed te organiseren zoeken we een medewerker met ervaring bij de rijksoverheid, idealiter bij een kerndepartement. Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede bestuur sensitiviteit en – uiteraard – goede kwaliteit van werken. Met goede dossiervorming zodat verantwoording kan plaatsvinden aan controlerende instanties (zoals Audit Dienst Rijk en Algemene Rekenkamer).


De medior adviseur is HBO-opgeleid in informatiehuishouding en ervaren in de toepassing van analytische software. Ook ervaren met dossiervorming, archief-vereisten en informatieanalyse, dit gecombineerd met inzicht in vereisten rond informatieveiligheid, integriteit en privacybescherming. Je werkt in een team dat in staat is om onder grote druk accuraat te zijn en geen concessies te doen aan kwaliteit en volledigheid.


Opdrachtomschrijving 

Onderstaand is illustratief, het werkpakket is dynamisch. 

 • Met politiek-bestuurlijke sensitiviteit medewerkers van VWS informeren over wat er met de informatie gaat gebeuren. Open staan voor vragen en meedenken in de onzekerheden die kunnen leven rond dit gevoelige onderwerp. 
 • In samenwerking met het team met hoog kwaliteitsniveau zorgen voor veiligstellen en gereed maken van informatie uit social media (e-mail, whatsapp, sm s, e.a.). 
 • Werkzaamheden worden in goede afstemming met sleutelfunctionarissen uitgevoerd. 
 • Met behulp van moderne software de informatie filteren en verrijken. Dit met behoud van volledigheid van relevante informatie. 
 • De informatieverwerking combineren met inzicht in context, volledigheid en betrouwbaarheid. In de informatieverwerking mag geen essentiële informatie verloren gaan. 
 • Met het team snel en wendbaar acteren op diverse vraagstellingen. Vaak spoedeisend en gepaard gaand met zeer veel te verwerken informatie. 
 • Checks op compliancy, onder toezicht van CISO en Privacy-Officer.


De opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met collega’s uit verschillende clusters binnen de programmadirectie Nafase COVID-19. Daarnaast vindt er ook samenwerking plaats met andere directies binnen VWS, zoals de directie OBP en de programmadirectie Openbaarheid.


Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

 • Relevante HBO-opleiding in informatievoorziening, informatiehuishouding; 
 • Ervaren in vraagstukken op terrein van informatievoorziening; 
 • Ervaren met toepassing van data-analyse software; 
 • Affiniteit met wet- en regelgeving omtrent Wob en Archiefwet; 
 • Aantoonbare ervaring in het werken onder kaders voor informatiebeveiliging en de AVG; 
 • Kennis van de actuele wetgeving en normen, beleid en uitvoeringspraktijk bij de Rijksoverheid of binnen het ministerie van VWS; 
 • Je hebt klantgerichte, assertieve en sensitieve competenties; 
 • Praktische hands-on mentaliteit, oplossingsgericht, flexibel. Met behoud van kwaliteit en integriteit.
Deze vacature is ingetrokken op 22-8-22 om 14:38. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen