Projectleider 22389

Het plannen, leiden en implementeren van een landelijke echopacs binnen de prenatale screening vereist projectmanagement vaardigheden, maar zeker ook inhoudelijke expertise op het gebied van medische, digitale beelden. Hiervoor zoekt het RIVM-CvB een consultant met het profiel Projectleider. Nauwe samenwerking met het huidige programmateam, alsmede de stakeholders in het veld is vereist. Alle werkdagen bereikbaar. Momenteel wordt er door Corona veel thuisgewerkt maar in een toekomstige situatie dient kandidaat bereid te zijn circa de helft van de tijd op locatie te werken. Ook is het soms nodig om overleggen te hebben bij CLBPS of de regionale centra. Meer concreet zijn de taken van de consultant in ieder geval:

 1. Het analyseren van de huidige situatie en beschrijven van de gewenste situatie van de ICT-inrichting rondom een landelijk echopacs. Het gaat hierbij om de functionaliteit van de verschillende betrokken applicaties (waaronder Peridos, verloskundig informatiesystemen, PACS), de koppelingen tussen deze systemen, maar ook de bijbehorende werkprocessen. 
 2. Er zal een projectplan met onder meer aanpak, afbakening, planning en kosten opgesteld moeten worden. Dit plan moet afgestemd worden met verschillende stakeholders om draagvlak te creëren. Draagvlak creëren is een belangrijk onderdeel van deze opdracht. b)Op basis van de IST- en SOLL-analyse dient een transitie beschreven te worden. Waar moet de nieuw te ontwikkelen functionaliteit in Peridos aan voldoen en welke aanpassingen dienen gedaan te worden aan de verloskundig informatiesystemen en koppelingen om de processen adequaat te ondersteunen. 
 3. Het behouden van overzicht over de complexe materie en het daardoor tijdig kunnen signaleren van inhoudelijke en planningsmatige knelpunten. 
 4. Contact onderhouden met de diverse stakeholders. 
 5. Managen van de voortgang op conform het vast te stellen projectplan. 
 6. Het schrijven van notities met het oog op het bovenstaande.


Het RIVM-CvB vraagt u in het kader van de invoering van een landelijk Echopacs voor de centrale opslag van de Structureel Echoscopische Onderzoeken een offerte uit te brengen voor de invulling van de inhoudelijke uitwerking en projectleiding voor ICT-inrichting. Opdrachtgever : Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM (RIVM-CvB) heeft op dit moment de landelijke regie over verschillende bevolkingsonderzoeken, te weten:

 1. Bevolkingsonderzoek borstkanker 
 2. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
 3. Bevolkingsonderzoek darmkanker 
 4. Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) 
 5. Screening op down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek (eerste trimester en tweede trimester SEO) 
 6. Neonatale Hielprik Screening (NHS) 
 7. Neonatale gehoorscreening (NGS)


Het regisseren van al deze programma’s alsmede het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal programma Pneumokokken Vaccinatieprogramma Vaccinatie voor Volwassenen (NPPVPVP) betekent onder meer zorg dragen voor de juiste randvoorwaarden zoals de financiering van de uitvoering van deze programma’s. Meer informatie over de PNS programma’s is te vinden op de website https://www.pns.nl/.


Achtergrond

Het RIVM-CvB voert in opdracht van het ministerie van VWS de regie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO (structureel echoscopische onderzoek). Hierbij zijn veel partijen betrokken. Het ICT-systeem voor de screening op downsyndroom en het SEO is Peridos. Dit informatiesysteem is van groot belang voor de regionale centra om de kwaliteitsborgende taak goed te kunnen uitvoeren en voor het RIVM-CvB ten behoeve van zijn landelijke monitoringtaak. Daarnaast ondersteunt Peridos het primaire screeningsproces van de nietinvasieve prenatale test (NIPT) en het eerste trimester SEO. Het functioneel beheer van Peridos wordt uitgevoerd door de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).


Momenteel wordt de invoering van een landelijk echopacs voor de opslag van (een deel van) de SEO's overwogen en voorbereid. Er heeft een traject plaatsgevonden waarbij is geanalyseerd welke bijdragen een centrale opslag van SEO's kan hebben. Gedacht kan worden aan het professionaliseren van de kwaliteitsborging, het verbeteren van de informatiebeveiliging en het ondersteunen van kunstmatige intelligentie rondom de SEO's.


Eisen:

 • Academisch/HBO werk- en denkniveau
 • De mate waarin maatregelen worden genomen om te borgen dat gedurende het project dezelfde medewerker door opdrachtgever wordt ingezet en de mate waarin kennisoverdracht geborgd wordt binnen het project bij uitval van medewerker.
 • De mate waarin aangeboden consultant beschikbaar is gedurende de gehele gevraagde looptijd.
 • De mate waarin aan de startdatum (z.s.m. maar uiterlijk op benoemde startdatum) kan worden voldaan. 
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectleider in de zorg-ICT.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het invoeren van informatiesystemen die medische beelden verwerken en/of opslaan.
 • Opleidingen op het gebied van PACS-en of aanverwanten.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als consultant, waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het maken van heldere analyses en plannen van aanpak ten behoeve van besluitvorming.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.

 • Praktische benadering


Wensen:

 • Specifieke kennis over de beeldverwerking in de prenatale screening.


Competenties:

 • Teamspeler
 • Analytisch
 • Probleemoplossend vermogen
 • Luisterend oor voor alle partijen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Zelfstandig 

Ivm vakantie aanbieden tot 5-9-2022 12:00

Deze vacature is ingetrokken op 29-8-22 om 13:42. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen