Business Analist (201911A109)

Voor onze directe klant DICTU Assen (soms Utrecht en Den Haag, zie onderstaand de toelichting)zoek ik een Business Analist. Bij interesse ontvang ik graag een Nederlandstalig c.v. in Word + een puntsgewijze motivatie op eisen en wensen. Dus of je deze ervaring hebt (Ja/Nee) en in welke perioden deze hebt toegepast (bij bedrijf X in periode Y).

Werkzaamheden:

Senior business en informatie analist met affiniteit voor business, techniek en security, met en ervaring in SCRUM en Agile werkwijze in een lerende omgeving.
Werkzaamheden:
- Analyseren, ontwerpen en beschrijven van processen inclusief de procesflows / processtappen
- Analyseren van klantwensen en opstellen van functionele eisen en wensen
- Meewerken aan uitwerken van functionele wensen naar technische requirements
- Technische requirements kunnen vertalen naar business value
- Ondersteunen van Product Owner met backlog en sprint-ready maken van user stories
- Samenwerken met devopsteam
- Afstemmen met ketenpartners, klanten en andere stakeholders
- Opstellen voorwaarden en handleidingen gebruik informatiesystemen

Achtergrond van de aanvraag:

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. Het Ministerie van EZK heeft hiervoor een generieke dienst ontwikkeld en breed ingezet binnen het Ministerie van EZK. Deze dienst bevat functionaliteit voor het authenticeren van burgers en bedrijven met gebruik van federatieve inlogmiddelen zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS.

De ambitie en doelstelling is, om naast het Ministerie van EZK ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te bedienen. 

 

Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van EZK een programma ingericht waarin in opdracht van VWS samengewerkt wordt aan dze ambitie met VWS, EZK en BZK op o.a. bestuurlijk, organisatorisch en technisch vlak.
Naast het realiseren van verbeterde functionaliteit en het door ontwikkelen van deze generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op deze generieke dienst via een generiek aansluitproces en een dienstenorganisatie.

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen en cultuur van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Lokatie is: Assen. Echter als business analist is het je taak om oa requirements te verzamelen. Een deel van de klanten en partners zitten in Den Haag en Utrecht. Als business analist heb je deels de vrijheid om eigen invulling te geven aan hoe de requirements verzameld worden, daarom is de de exacte frequentie niet te bepalen. Er zullen echter soms sessies in Den Haag of Utrecht worden ingepland waar dan verwacht wordt dat je aanwezig zult zijn.

Eisen:
 • In het bezit van een afgeronde WO/HBO opleiding richting Bedrijfskunde of Informatica.
 • Werkervaring als business en/of informatie analist (min. 3 jr. ervaring)
 • Ervaring met informatiemanagement

Wensen:
 • Aantoonbare kennis van Identity en Accessmanagement
 • Aantoonbare kennis met het werken in ketens van organisaties
 • Kennis van inschrijf/aansluitprocessen
 • Kennis van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op gebied van Identity en Accessmanagement
 • Kennis van informatiebeveiliging, audit en compliancy

Competenties:
 • Business driven
 • Verbinden van business en ict
 • Samenwerken in ketens en teams
 • Doelgericht, weet van aanpakken
 • Werken in technisch en organisatorisch complexe omgeving met een sterke dynamiek
 • Werken met wettelijke kaders in een interdepartementale setting

Deze vacature is ingetrokken op 10-12-2019 om 08:57. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen