Medior ESB (Oracle SOA Suite) Ontwikkelaar (4501207915)

Ministerie van J&V (IND)

We zoeken een Medior ESB (Oracle SOA Suite) ontwikkelaar binnen de afdeling informatievoorziening (IV) voor het systeem INDiGO. De Middleware developer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van integratie tussen de diverse applicaties in het INDiGO landschap, en de communicatie tussen INDiGO en aan haar verbonden partners (waaronder ketenpartners in het Justitie domein). 


Hij/zij werkt samen met de applicatie architect, functioneel ontwerpers en andere ontwikkelaars om de INDiGO oplossing verder te ontwikkelen en te implementeren. De Medior ESB Configurator heeft als taak om ondersteuning te bieden van collega’s bij complexe IT vraagstukken. 


Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitvoeren van reviews en het adviseren over (verbeteringen van) oplossingen. Hij is in staat om over applicaties heen te kunnen kijken om tot een totaaloplossing te komen. Tevens is een belangrijke taak het implementeren van complexe vraagstukken in ESB. 


Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taak ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door ontwikkelaars op het gebied van Siebel, BeInformed, .NET en uiteraard ESB die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Eisen:
 • SOA Suite 10G en/of SOA Suite 11G (min. 2 jr. ervaring)
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1NVT
 • Meerdere jaren ervaring in software ontwikkeling binnen een vergelijkbare Oracle SOASuite omgeving

Kennisgebieden (vereist):
 • Tenminste 1 opdracht uitgevoerd met een van onderstaande competenties: Enterprise Service Bus en/of Oracle Service Bus, WebLogic, BPEL orchestration, Java, SOAP, Web Services, Rest, XML, SQL, ebXML
 • Oracle SOA Suite 11g Certified Implementation

Kennisgebieden (gewenst):
 • Ervaring in Case Management
 • Ervaring in regelgestuurde omgevingen
 • Bekend met diverse vormen van software ontwikkeling: Waterval, Agile en DevOps

Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Prestatie motivatie
 • Stress bestendig
 • Flexibiliteit

Deze vacature is ingetrokken op 18-12-2019 om 13:24. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen