Siebel Configurator (4501207952)

Voor onze directe klant IND Den Haag zoek ik een Siebel Configurator. Bij interesse ontvang ik graag een Nederlandstalig c.v. in Word + een puntsgewijze motivatie op eisen en wensen. Dus of je deze ervaring hebt (Ja/Nee) en in welke perioden deze hebt toegepast (bij bedrijf X in periode Y).

Werkzaamheden:


We zoeken een Siebel Configurator binnen de afdeling informatievoorziening (IV) voor het systeem INDiGO. De Senior Siebel Configurator heeft als taak om ondersteuning te bieden van collega’s bij complexe IT vraagstukken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitvoeren van reviews en het adviseren over (verbeteringen van) oplossingen. Hij is in staat om over applicaties heen te kunnen kijken om
tot een totaaloplossing te komen. Tevens is een belangrijke taak het implementeren van complexe vraagstukken in Siebel.

Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO.


Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig al automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.


De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en
de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Eisen:


1.Ervaring met Siebel Tools (min. 5 jr. ervaring)
2.Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1NVT
3.Tenminste 3 opdrachten uitgevoerd met elk van volgende competenties: SQL; Siebel Workflow; EAI; eScript
4.Tenminste 1 Siebel training/certificering voltooid


Wensen:


1.Ervaring in Case Management
2.Ervaring in regelgestuurde omgevingen
3.Ervaring met OpenUI
4.Ervaring met EIM
5.Bekend met diverse vormen van software ontwikkeling: Waterval, Agile en DevOps


Competenties:


1.Resultaatgericht
2.Plannen en organiseren
3.Voortgangscontrole
4.Prestatie motivatie
5.Stress bestendig
6.Flexibiliteit


Deze vacature is ingetrokken op 18-12-2019 om 13:25. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen