System engineer Performance Specialist (2019-DCS-0075)

Ministerie van Financiën (Belastingdienst) 


Werkzaamheden:


De primaire werkzaamheden van de Performance Engineer richt zich op alle werkzaamheden die gericht zijn op performancebegeleiding en - onderzoek gedurende het gehele ontwikkelproces vanaf de architectuur, het functioneel ontwerp, het technisch ontwerp en de bouw tot aan de testfase. Met als doel de vroegtijdige detectie van performance bottlenecks die al ontstaan in de architectuur en ontwerpen, maar ook
tijdens de applicatieontwikkeling, zodat de applicatie in combinatie met de beoogde of geadviseerde infrastructuur voldoet aan de gestelde eisen; architecten, ontwerpers en bouwers vroegtijdig inzicht geven in consequenties van gemaakte of te maken keuzes voor de performance. 


De hoofddoelstelling is het (mede) ontwerpen, adviseren en beoordelen van de kwaliteit van de producten binnen de Belastingdienst op het gebied van performance en robuustheid. De infrastructuur- en applicatie-componenten binnen de Belastingdienst worden gerealiseerd door de voor een product verantwoordelijke partijen. 


Werkpakket:
• Gesprekspartner van de performance architect
• Ondersteunen bij het SMART opstellen van de performance requirements.
• Adviseren over de mogelijkheden van performance (testen).
• Risico’s inventariseren. Deze dienen als basis voor de juiste performance onderzoeken
• Uitvoeren en analyseren van hardware door middel van software monitoring
• Opzetten teststrategie voor knelpuntenanalyse performance
• Bepalen van de performance test scope
• Bepalen van meetpunten
• Bepalen van de diepgang
• Communiceren met de projectleiding, beheer/infra, scrumteams, ontwerpers en bouwers om de performance-eisen en geconcretiseerd te krijgen.
• Coördineren van de performance onderzoeken
• Analyseren van resultaten en het doen van aanbevelingen
• Advies uitbrengen over de tuning van infra componenten en/of applicatie configuratie

De consultancywerkzaamheden die verricht worden vanuit het Performance Competence Center (i.o.) hebben als doel om Performance in de breedste zin van het woord binnen de Belastingdienst naar een hoger niveau te brengen.
Een belangrijk onderdeel van het testtraject is het testen van de performance, waarmee inzicht kan worden gekregen in tijdgedrag (responsetijden) en middelenbeslag (load), zowel voor de applicaties als de hosting-infrastructuur. Het team werkt met de scrum-methodiek en verricht van daaruit allerhande taken.

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit en cultuur moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Datacenter Services (DCS) faciliteert de Belastingdienst met optimale infrastructuurdiensten, nu en in de toekomst. Dat doet het samen met de andere onderdelen van de IV-keten. Het datacenter levert generieke diensten waar dat kan, en specifieke diensten waar dat moet. Dat is ontstaan uit het besef dat IT een cruciale enabler is voor de taak van de Belastingdienst. Binnen de afdeling 'Hosting en Integratiediensten' van DCS bevindt zich team Performance testen. Dit team heeft o.a. tot doel om het gedrag van de
infra resources te meten bij het testen van applicaties en infrastructuur in een productielike omgeving.

Eisen:
 • HBO werk en denk niveau
 • Ervaring met het schrijven van een plan van aanpak m.b.t. performance en het opstellen van rapportages (2 jaar)
 • Diepgaande kennis van gedrag van systeem resources (CPU, memory, disk I/O, LAN, WAN) (2 jaar)
 • Kennis van monitoring tools (2 jaar)
 • Diepgaande kennis van en ervaring met de basis principes van performance 
 • Kennis van computersystemen en –applicaties, databases, netwerken
Wensen: 
 • - Ervaring bij het opzetten van een Performance Competence Center
 • - Basiskennis van Message Broker flows, Websphere en/of Java
 • - Kennis van en ervaring met Operating Systems (Unix, Linux, Z/OS en Windows)
 • - HBO diploma, bij voorkeur op het gebied van ICT
 • - Flexibele werktijden

Competenties:
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen - Kwaliteitsbewust, Communicatief sterk - Zelfstandig, Vasthoudend, Doortastend, Stressbestendig - Taalvaardigheid (presenteren, rapporteren)

Deze vacature is ingetrokken op 05-12-2019 om 10:49. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Sjierien Ibrahim
[email protected]
0682992987

Delen