Software Ontwikkelaar (10101933)

Voor onz directe klant IND COA zoek ik een Software Ontwikkelaar.

Werkzaamheden:

- Analyseert de benodigde programmeerwerkzaamheden en schat in hoeveel tijd deze in beslag nemen.

- Ontwikkelt datamodellen en past die waar nodig aan.

- Onderhoudt en beheert de technische ontwerpen en andere relevante documentatie.

- Draagt zorg voor het versiebeheer van programmatuur.

- Maakt (maatwerk)programma’s en/of applicatiecomponenten en/of testprogramma’s en onderhoudt deze.

- Vertaalt technische en functionele specificaties naar complexe systeemfuncties en programmatuur.

- Toetst realiseerbaarheid van aangeleverd ontwerp.

- Draagt bij aan aanpassingen op het functioneel ontwerp en de ontwikkeling van standaarden.

- Programmeert aan de hand van aangeleverd ontwerp.

- Coördineert (kleinschalige) ontwikkelprojecten en pakketselecties.

- Stelt oplossingsalternatieven vast.

- Stelt op en onderhoudt technische gegegevensmodellen en functioneel en technische ontwerpen.

- Selecteert optimale tools en/of pakketten voor opdrachten.

- Bepaalt conversiestrategie .

- Stelt testplannen op gebruikersdocumentatie, programma- en systeemdocumentatie, en onderhoudt deze.

- Verzorgt programmadocumentatie en kennisoverdracht.

- Test programmatuur en werkt mee aan systeemtesten.

- Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.

- Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.

Het afhandelen van complexe storingen en problemen.

- Fungeert als 3e lijns aanspreekpunt bij storingen, problemen en klachten waarvan de oorzaak ligt in de programmatuur.

- Analyseert de storingsmelding, lost deze op of regelt de benodigde capaciteit en middelen om deze op te laten lossen.

- Bewaakt het oplossingstraject en informeert Incident/Problem Management hierover.

- Verzorgt rapportages over het gevolgde oplossingstraject en de gekozen oplossingen.


Funtie eisen (vereiste kennis, vaardigheden, competenties):

Ervaring verplicht

- Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.

- Ervaring met bij aanbestedende diensten in gebruik zijnde platforms, ontwikkeltools, 3e en 4e generatie programmeer talen.

- Ervaring met gegevensmodellering.

- Ervaring met kwaliteitsmanagement.

- Ervaring met SAP.

Kennis verplicht

- Kennis van SAP.

- Kennis van bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards.

- Kennis van architecturen voor de uitwisseling van organisatieoverstijgende informatie (Keten Informatisering. Elektronische Berichten Verkeer).

- Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied.

- Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL enzovoort).

- Kennis van Service Georiënteerde Architecturen.

- Kennis van ontwikkelmethodieken (Waterval / Agile / Scrum enzovoort).


Kennis voorkeur

- Kennis van informatie beveiliging (ISO/IEC 27002).

- Kennis van Release Management Proces.

- Kennis van Estimation technieken (zoals FPA).

- Kennis van Work package / bug track systemen (zoals MQC).

- Kennis van Service Georiënteerde Architecturen en/of berichtenverkeer mechanismen.


Competenties algemeen

- Accuratesse

- Analyserend vermogen

- Klantgerichtheid

- Uitdrukkingsvaardigheid Schriftelijk

- Uitdrukkingsvaardigheid Mondeling

- Sensititiviteit Organisatie

Deze vacature is ingetrokken op 18-12-2019 om 13:25. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen