Projectleider (201911A238)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dictu)

Omschrijving van de werkzaamheden 


Als projectmanager ben jij verantwoordelijk voor:
• Projectvoorbereiding en planvorming conform geldende projectmanagementafspraken binnen DICTU
• Afstemming met extern opdrachtgever (Min. van VWS) en ketenpartners (Min. van BZK en Logius).
• Afstemming met de opdrachtgever en inrichting/bemensing van de projectorganisatie.
• Maken van projectplannen (Projectopdracht, Plan van aanpak/PID) en –begrotingen;
• Dagelijkse aansturing van de projectmedewerkers vanuit DICTU of eventuele andere leveranciers;
• Verantwoordelijk voor scopedriehoek tijd, geld en resultaat (kwaliteit);
• Opstellen van periodieke rapportage, verantwoording en decharge;
• Afstemmen van de projectdeliverables met de betreffende product owners, gebruikers en andere stakeholders.
• Afstemming op de ontwikkelingen in het toegangsdomein in de diverse overheidprogramma's (eID en eTD) en de ontwikkeling van de bestaande voorzieningen zoals e-Herkenning, DigiD en eIDAS).
• De inrichting en actualisering van het projectdossier.
• Inrichting van de werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement DICTU

Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In dit kader is een generieke voorziening ontwikkeld om burgers en bedrijven betrouwbaar en eenduidig toegang te verlenen tot de digitale diensten. De voorziening is bij meerdere organisaties in gebruik. De voorziening zal binnen het kader van de Wet DO ingezet worden als routeringsdienst. De
voorziening dient geschikt gemaakt te worden voor het gebruik door organisaties die onder de werknig van de wet vallen. 


Tevens dient de voorziening aangepast te worden op de ontwikkelingen gaande op het terein van identiy en accessmanagement bij de overheid. (AVG, eIDAS, wet DO, de stelsels eID en eTD). Het in gebruik nemen en het aansluiten van de (semi-)overheidsorganisates op de voorziening zal worden

voorbereid. Het gebruik breidt zicht in eerste instantie uit bij de zorgdienstverleners.

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen en cultuur van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl 

Eisen:
 • Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een opleiding in informatiekunde of informatiemanagement
 • Meerjarige ervaring als projectmanager (10 jaar)
 • Meerjarige ervaring bij overheidsorganisaties (5 jaar)
 • PRINCE II Practitioner gecertificeer

Wensen:
 • Aantoonbare kennis van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van identity and accessmanagement (eIDAS, wet Digitale overheid)
 • Aantoonbare kennis van rijksbrede (in ontwikkeling zijnde) stelsels en voorzieningen voor digitale toegang als eTD, eID, eHerkenning,Machtigen.
 • Aantoonbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van voorzieningen voor digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven in het algemeen en identificatie & authenticatie in het bijzonder.
 • Meerjarige ervaring in het uitvoeren van projecten op het raakvlak van business en IT.
 • Ervaring in het leiden van interdepartementale projecten
 • De werkzaamheden worden 50/50 in Den Haag en Assen verricht.

Competenties:
 • Verbinder tussen business en ICT voor zowel staande organisatie, ketenpartners als project.
 • Cummunicator die stakeholders in woord en beeld meeneemt en de verandering begeleidt.
 • Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen.
 • Heeft focus: doelgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit
 • Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief
 • Is in control: - Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged) - Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat) - Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing) - Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico’s, leerpunten, logboek) - Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde)

Deze vacature is ingetrokken op 09-12-2019 om 08:43. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen