Siebel ontwerper (4501209068)

Ministerie van J&V (IND)

Werkzaamheden
Definieert en specificeert functies, hun kenmerken en hun onderlinge relaties met de omgeving evenals met hun onderlinge samenhang .
 •  Analyseert, produceert, beschrijft en onderhoudt functionele specificaties van elke te automatiseren informatiefunctie.
 •  Toetst specificaties op volledigheid, duidelijkheid en consistentie.
 •  Ontwerpt en documenteert van een (onderdeel van een) informatiesysteem.
 •  Produceert plan van aanpak voor conversie van oud naar nieuw systeem.
 •  Vertaalt aangedragen oplossingen c.q. solutions naar ontwerpen die de basis zijn voor de ontwikkelwerkzaamheden van de bouwers.
 •  Valideert ontwerpen op basis van de geldende ontwerpstandaarden.
 •  Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
 •  Werkt volgens de bouwrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.

Je komt werken bij het ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de online services van de IND. Je werkt mee aan de realisatie van een voorziening voor e-formulieren en een portal, welke op basis van kennisregels en service bus worden gekoppeld aan het backofficesysteem INDiGO, alsook het automatiseren van interne werkprocessen o.b.v. het principe van informatie gestuurd werken. Compliancy van de bestaande E-diensten is een groot onderdeel van de verantwoordelijkheid van dit team.
Het wordt met een Agile / Scrummethodiek gewerkt.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en
de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.


Eisen:

 • Meerdere jaren ervaring met software ontwikkeling binnen een vergelijkbare Siebel omgeving (4 jaar)
 • Ervaring met de volgende fasen binnen de volledige software ontwikkeling lifecycle van complexe projecten, zoals analyse, ontwerp, ontwikkelen, testen (4 jaar)
 • Ervaring binnen de overheid in vernieuwende projecten, waarbij met Agile/scrum gewerkt is (3 jaar)+
 • tenminste 1 Siebel training/certificering voltooid 
 •  Ervaring met (de technieken van) het opstellen van basis-, functionele ontwerpen. Kennis van gangbare methoden, technieken en tools op het gebied van systeemontwikkeling
 • Kennis van technische en functionele migraties, dataconversies, data-integratie en datakwaliteit. 
 •  Be Informed, Siebel CRM, Oracle SOA Suite, escript, Use case design / UML. 

Wensen
 • Kennis van Informatiebeveiliging. Kennis van kwaliteitszorg. Ervaring met regelgestuurde omgevingen.
 • Kennis van Service Georiënteerde Architecturen, (koppelingen) OverheBasisregistraties, technisch koppelen m.n. ebMS, SOAP, UI Enterprise
 • Service Bus o.b.v.WSO2, XML schema’s en berichtenuitwisseling, gegevensmodellering en applicatie integratie.

Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Prestatie motivatie
 • Stress bestendig
 • Flexibiliteit

Deze vacature is ingetrokken op 18-12-2019 om 13:16. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen