Teamleider Smartflow (4501209372)

Ministerie van J&V (IND)

Als teamleider Smartflow geef je leiding aan het team dat het systeem Smartflow beheert en exploiteert.
Smartflow (SF) is een workflow dat zich toelegt op het ondersteunen van arbeidsintensieve administratieve bedrijfsprocessen. Sinds 2014 ondersteunt Smartflow ook een aantal voor het primair proces kritische registratie- en planprocessen. Zoals de registratie- en procesplanning bij Asiel. Het systeem is vanaf 2004 van de grond af opgebouwd en wordt op dit moment binnen zeven organisaties gebruikt die allen onderdeel zijn van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De belangrijkste processen die ondersteund worden zijn financiën, inkoop, klantregistratie, procedureplanning, workflow en tolken. Klanten zijn het Openbaar Ministerie, Het Bestuursdepartement, De Rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming, Het Nederlands Forensisch Instituut, de Immigratie en Naturalisatiedienst, de Nationale Politie.

Rondom het systeem is een team geformeerd dat kennis heeft van het systeem en ervaring heeft in het optimaliseren van de aanpalende processen door middel van het implementeren van het systeem, het borgen van de nieuwe werkwijze en het verder verfijnen van het systeem en het proces.

Procesverbetering
Procesmatig werken vraagt om een continue aansturing en verbetering van proces, systeem en werkwijze.

Alle activiteiten die samenhangen met het onderhoud van het systeem en de bijbehorende Smartflow dienstverlening vallen onder de dienstverlening Smartflow.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en
de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.


Eisen:
 • Minstens 5 jaar ervaring in meerdere technische ICT-omgevingen. (5 jaar)
 • Hiërarchisch, inhoudelijk en strategisch leiding kunnen geven (aan het team Smartflow) (3 jaar)
 • Kennis en ervaring met HTML, CSS3, Javascript, office, adobe, Visual basic, ASP (VB-Script), ASPPDF, ADSI, LDAP (domeinauthenticatie en domeinstructuren), Eagetmail, Microsoft SQL-server (enterprise beheer), Stored procedures (TSQL).  
 • Kennis van en ervaring met workflow systemen, ERP systemen (o.a. Oracle en SAP) en specifiek Smartflow is een vereiste. 
 • WO/HBO werk- en denkniveau 

Wensen:
 • WO/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in het vakgebied ICT. Bekend zijn met grote, complexe organisaties. Je weet er gemakkelijk je weg te vinden en je brengt jezelf snel op de hoogte van de manier van besluitvorming op politiek en bestuurlijk niveau. 

Competenties:
 • Brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied en deelt je ervaringen graag met anderen, zowel collega’s als klanten.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Het kunnen signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen en kunt goed procedureel en procesmatig coördineren.
 • Communicatief sterk.
 • Kunnen plannen en organiseren, bent klantgericht, omgevingsbewust en weet wat er in de organisatie speelt.

Deze vacature is ingetrokken op 09-12-2019 om 08:42. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen