Functioneel Applicatie Beheerder 4501209375

Ministerie van J&V (IND)


Als functioneel beheerder Smartflow werk je met belangrijke en vertrouwelijke gegevens, een grote diversiteit aan technieken en het maatwerksysteem Smartflow. Werken aan systemen die het altijd moeten doen. Systemen die betrouwbaar en veilig moeten functioneren. En die bij de behoefte van klanten aansluiten. Dat is waar de functioneel beheerder bij Smartflow aan werkt en staat voor de ICT-functionaliteit t.a.v. financiële, inkoop- en andere belangrijke bedrijfsprocessen. Je beantwoordt vragen, lost incidenten op en voert wijzigingen door samen met het applicatiebeheerteam. Daarnaast neem de beheerder deel aan projecten als inhoudelijk deskundige en zal soms projecten zelf aansturen. Ook kan de beheerder worden ingezet om tijdelijk Smartflow klantorganisaties als interim teamleider aan te sturen om zodoende de juiste
optimalisatie van proces en systeem te bereiken. Op basis van impactanalyses stelt de beheerder verbeteringen voor en organiseert en begeleidt analyses, regressie- en acceptatietesten; inventariseert en analyseert de gebruikerswensen en vertaalt deze naar functionele specificaties. Dagelijks voert de beheerder controles uit en levert input aan voor rapportages. De beheerder benut alle mogelijkheden om het belang van onze systemen en ons werk naar voren te brengen.

Rondom het systeem is een team geformeerd dat kennis heeft van het systeem en ervaring heeft in het optimaliseren van de aanpalende processen door middel van het implementeren van het systeem, het borgen van de nieuwe werkwijze en het verder verfijnen van het systeem en het proces.

Procesverbetering
Procesmatig werken vraagt om een continue aansturing en verbetering van proces, systeem en werkwijze.

Alle activiteiten die samenhangen met het onderhoud van het systeem en de bijbehorende Smartflow dienstverlening vallen onder de dienstverlening Smartflow.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfsprocessen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid. 


Eisen:
 • Aantoonbaar WO/HBO werk- en denkniveau
 • Tenminste vijf jaar kennis van en ervaring met functioneel beheer van maatwerksystemen. (5 jaar)
 • Aantoonbare ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en het opstellen van functioneel ontwerpen en business cases voor wijzigingen
 • Kennis van en ervaring met beheertools en Agile-werken in Scrum-teams.
 • Kennis en ervaring met project- en procesmatig werken, bekend zijn met ITIL, en PRINCE2. 
 • Kennis van en ervaring met ERP systemen (o.a. Oracle en SAP). 
 • Kennis van rapportagetools 

Wensen:

 • Kennis van en ervaring met ERP systemen (o.a. Oracle en SAP) en specifiek Smartflow.
 • Kennis van rapportagetools en specifiek Corvu.
 • Bij voorkeur ervaring hebben met het begeleiden van de realisatie en implementatie van wijzigingen en het uitvoeren van acceptatietesten.

Competenties:
 • Affiniteit met techniek, informatiebeveiliging en informatieanalyse.
 • Gevoel voor wat er in de organisatie en de omgeving speelt, en de verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen.
 • Goed kunnen omgaan met tijdsdruk en gewend zijn om binnen korte tijdslijnen te leveren.
 • Sterk analytisch vermogen en hoofdlijnen en details goed van elkaar kunnen scheiden en in staat om snel tot de kern van problemen door te dringen.

Deze vacature is ingetrokken op 18-12-2019 om 13:13. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen