Business Analist (4501209510)

Ministerie van J&V (IND)

Als business analist ben je de verbindende schakel tussen business, architectuur, regelgeving, ICT en bedrijfsvoering:
1. Je zorgt er voor dat gestelde eisen vanuit de business (primair proces IND), met wet- en regelgeving, architectuur, dienstverlening en communicatie etc. worden opgehaald, geformuleerd, vastgelegd en afgestemd met alle betrokken disciplines en directies.
2. Je zorgt voor het concretiseren van de eisen in specificaties waar te ontwikkelen e-diensten aan moeten voldoen.
3. Je verwerkt in de specificaties de behoeftes van de business naar nieuwe processen en veranderingen in bestaande processen alsmede impact op andere COPAFIJTH factoren. Je maakt daarbij inzichtelijk welke juridische consequenties en impact op de bedrijfsprocessen de eisen/ specificaties hebben.
4. Je werkt samen met de bouwteams en zorgt ervoor dat het de bouwteams duidelijk is aan welke functionele vereisten de te ontwikkelen e- diensten moeten voldoen.

De IND is bezig met een digitale transformatie waarbij de tot voorheen papieren input en het daarop gebaseerde business proces wordt omgezet in digitale diensten inclusief de geautomatiseerde ondersteuning van het primaire proces vanaf aanvraag t/m afdoen waarbij gegevensbronnen van ketenpartners worden ontsloten. Bedrijven en particulieren moeten goed, prettig en snel online interacties en transacties doen met de IND, wat inhoudt dat diensten via internet kunnen worden aangevraagd en aangeboden. Dit sluit aan bij de ambities van het Rijk en de IND op het gebied van dienstverlening en digitalisering. In het Als business analist zie je kansen om de bedrijfsprocessen te verbeteren en digitaal en geautomatiseerd te ondersteunen; daarvoor voer je analyses uit.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.


Eisen:
 • HBO, meerjarige ervaring bij de rijksoverheid (>5 jaar)
 • HBO niveau. Praktijkkennis en -ervaring met requirementsanalyse en impactanalyse (COPAFIJTH); dit als Product Owner en/of als Business Analist in Scrumteams. 
 • HBO niveau. Praktijkkennis en -ervaring met bedrijfsprocesmodellering, bedrijfsprocesanalyse en –ontwerp. Praktijkkennis en -ervaring met gebeurtenis gedreven architectuur (event driven), business rules, Lean SixSigma, Agile. 

Wensen:

 • Je hebt ruime ervaring met e-dienstverlening, en de transitie van dienstverlening naar e-dienstverlening (digitale transformatie).
 • Je hebt ruime ervaring in het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen en in het stroomlijnen van processen.
 • Je hebt ruime ervaring in alle fases van een ontwerpproces en het opstellen van ontwerpdocumentatie.
 • Je hebt kennis van de Agile werkwijzen en weet deze ook toe te passen.
 • Je hebt ervaring met e-Overheid projecten.
 • Je hebt kennis en ervaring met digitaliseringsprogramma’s of –projecten.
 • Je hebt minimaal 5 tot 10 jaar ervaring binnen de overheid.
 • Je hebt kennis van de bedrijfsprocessen van de IND en/of vreemdelingenketen.

Competenties:
 • Omgevingsbewust.
 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Organisatorische vaardigheden, planmatig, praktisch en accuraat.
 • Oplossingsgericht.
 • Flexibel.
 • Frisse, proactieve en kritische blik.
 • Zelfstandig en resultaatgericht.
 • Analytisch vermogen wanneer vraagstukken ter tafel komen en ziet daarin kansen waar anderen deze niet zien.
 • Goed in teamverband met business stakeholders, IT ontwikkelaars als en collega business analisten.
 • Verbinder.

Deze vacature is ingetrokken op 09-12-2019 om 08:12. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen