Medewerker Informatiebeveiliging SRQ163043

Opdrachtgever:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kortweg SZW) werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren, bijvoorbeeld over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. Uitvoering en ondersteuning voor SZW is voor een belangrijk deel belegd bij de Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering, kortweg DSU. Directie DSU is de Opdrachtgever. De directie DSU is een dienstverlenende directie, met als kernkwaliteit het stabiel en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van opdrachten en diensten voor opdrachtgevers. DSU wil in de komende jaren doorgroeien naar een professionele, innovatieve en efficiënte dienstverlener. Een organisatie met een bewezen dienstverleningsmodel, gemeenschappelijke dienstverleningsprincipes, samenhang en een goed werkende governance, inclusief een efficiënte en toekomstbestendige, hoogwaardige ICT-infrastructuur en solide werkende applicaties.

De afdeling Informatievoorziening (IV) van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij ondersteunen de acquisitie, implementatie en het beheer van informatiesystemen ten behoeve van de uitvoering van nationale en Europese regelingen voor Uitvoering van Beleid (UVB). En ondersteunen het Leeren ontwikkelplein (LO-Plein) ten behoeve van het beheer van een leermanagementsysteem, welke opleidingsactiviteiten faciliteert voor de ministeries SZW, VWS en OCW.

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering is bovenal een samenwerkingsverband voor vijf departementen. Wij voeren de financiële administratie voor de kerndepartementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast verzorgt het FDC ook het functionele en applicatiebeheer voor de systemen waar we gebruik van maken, zoals SAP. Bij het FDC werkt ruim 100 fte.

De afdeling Sturing Verantwoording en Control (SVC) van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij ondersteunen de directie DSU op het gebied HR, financiën, inkoop en andere bedrijfsvoering activiteiten.

Het FDC, IV en SVC werken op het gebied van Veiligheid, Informatiebeveiliging en Privacybescherming (VIBP) actief met elkaar samen.


Opdrachtomschrijving:

Informatievoorziening is een steeds grotere uitdaging, denk aan samenwerking met ketenpartners, nieuwe IV-ontwikkelingen op het gebied van data en algoritmes én nieuwe uitdagingen op gebied van informatiebeveiliging en zorgvuldig omgaan met privacy. De directie DSU is op zoek naar een medewerker Informatiebeveiliging, met kennis op het gebied informatiebeveiliging en privacy voor de volgende taken:

• Het uitvoeren van assessments en zelfevaluaties (zoals DPIA’s), gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Privacy en gegevensbescherming (AVG); • Het opstellen van risicoafwegingen bij wijzigingsbeheer en zorgen voor besluitvorming rondom te nemen maatregelen en restrisico’s; • Aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) bijdragen aan de ontwikkeling van het informatiebeveiligingsbeleid; • Het controleren van de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid; • In samenwerking met onze medewerkers het opstellen en onderhouden van het risicobeeld; • Het opstellen, bewaren en handhaven van gegevensverwerkingsovereenkomsten;  • Het uitvoeren van IB&P-bewustwordingsacties binnen de organisatie; • Fungeren als aanspreekpunt voor Functioneel beheer en Project- een Lijnmanagement waarbij je helpt bij IB&P-vragen.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden:

In een dynamische beleidsomgeving waar veel zaken spelen, bewaar jij de rust en het overzicht. Je weet je in korte tijd de Directie DSU en de procedures van de afdelingen IV, SVC en FDC eigen te maken. Hierbij schakel je met de adviseurs op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, architecten en functioneel beheerders en applicatieontwikkelaars.


Verder beschik je over:

• Je hebt een minimaal een afgeronde Hbo-opleiding in de richting bedrijfskunde, IT of (Information) Security Management. • Je beschikt over minimaal twee jaren relevante werkervaring in informatiebeveiliging in een rol als adviseur informatiebeveiliging of een vergelijkbare functie. • Je hebt kennis van en ervaring met de praktische toepassing van de beheersmaatregelen uit de BIO2.0/ISO27002 en Privacy en gegevensbescherming (AVG). • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. • Het volgen van ontwikkelingen op jouw kennisgebied is voor jou vanzelfsprekend. • Je bent pragmatisch ingesteld en kent een doelmatige aanpak. • Je hebt een klantgerichte houding: je vertaalt je kennis over Informatiebeveiliging en de bijbehorende normen door naar toegevoegde waarde voor een (klant)organisatie. • Je bent proactief en je kunt goed samenwerken in teamverband.

 

Eis:

Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. (Aantoonbaar in het CV)

Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in de rol als medewerker informatiebeveiliging of een vergelijkbare functie conform het profiel.


Wens:

Mate waarin kandidaat kennis heeft BIO/ISO27002 en Privacy en gegevensbescherming (AVG)


De aanvraag sluit bij NeedStaffing als mantelpartij voor het Ministerie SZW op 02-05-2024 om 10:00

Graag een motivatie gericht op de opdracht.

Bij het voorstellen: in pdf. Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens (enkel de bedrijfsnaam en logo mogen zichtbaar zijn op het format). (Let hier goed op)

Deze vacature is ingetrokken op 12-7-24 om 12:00. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen