Test Coordinator 21925510

OMSCHRIJVING

Het is van belang het (geautomatiseerd) testen binnen afdeling POM (Personeel & Organisatie en Medische IT) naar een volgend niveau te brengen. Intern is er te weinig kennis en kunde op het gebied van testen om een meerjarige visie, afgestemd op het applicatielandschap en het portfolio van POM.


De functionaris krijgt de opdracht om een meerjarige testvisie op te stellen, afgestemd op de producten en processen van de afdeling. Daarbij gaat het functioneel, niet hierarchisch, leidinggeven aan de binnen de afdeling aanwezige testers. Op basis van de door de functionaris opgestelde testvisie stelt de functionaris noodzakelijke richtlijnen en procedures op en is het (eind)verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de verschillende testen en het (laten) opzetten en onderhouden van de diverse testomgevingen en scenario's evenals acceptatiecriteria en normeringen.

Het afstemmen van de ontwikkelplanning op de (test)planning (materieel, personeel, tijd) en de voortgangscontrole van de diverse (test) projecten. het bewaken, adviseren en rapporteren over de kwaliteit van de processen en producten, het stellen van randvoorwaarden voor het voorbereiden en uitvoeren van de diverse (test) projecten, het adviseren van de teamleiders van de ontwikkelteams ten aanzien van verbetervoorstellen voor testactiviteiten en het adviseren van het sectiehoofd over de verbetering (inrichting en uitvoering) van de bedrijfsprocessen binnen de sectie behoren ook tot de werkzaamheden van de functionaris.


EISEN BIJ DEZE AANVRAAG

Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbaar werkervaring als tester.


Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar werkervaring als uitvoerend software tester binnen een agile context met verschillende test tools.

Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar werkervaring als testcoordinator, of testmanager in software ontwikkel trajecten.

Op test gerichte opleiding, zoals bijv. TMAP of gelijkwaardig.


Kennis en ervaring met testen op diverse platformen en databases.


Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. “Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.”


WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG

  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met regressietesten.

  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met testautomation.


Deadline: 5-6-2024 16:00
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Recruiter Resourcedesk
[email protected]
06 82 38 54 56

Delen