Agile coach 21933051

OPDRACHT

Het Subdomein Grens en Migratie (SD G&M) van de JIVC afdeling COC2-I&V) werkt aan de systeemketens voor de grenstaken van de Koninklijke Marachaussee (KMar). Er wordt gewerkt met meerdere ontwikkelteams binnen en buiten Defensie. Het werk wordt zoveel als mogelijk op basis van SAFe en Agile uitgevoerd, wat in ontwikkeling is. De ontwikkeling om agile/SAFe te werken staat nog in de kinderschoenen. Hierdoor is er ruimte voor een Agile Coach die de kwaliteit van het werkgebied kan en mag verbeteren maar ook versnellen. Als Agile Coach ben je erop gericht om de samenwerking tussen een veelvoud van partijen verder te ontwikkelen en uit te bouwen.


Als Agile Coach zorg je dat de samenwerking tussen KMar en JIVC wordt verbetert in de gehele voortbrengingsketen. Hierbij maak je gebruik van de uitgangspunten en richtlijnen van het Scaled Agile Framework (SAFe).Als Agile Coach heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
- Je coacht en stuurt alle directe betrokkenen in de voortbrengingsketen van de productontwikkeling;
- Je organiseert en faciliteert het proces waarbij de voortbrengingsketen een continue stroom van werk heeft;
- Je organiseert en faciliteert de events rondom de Program Increment planning en het voortbrengingsproces;
- Je communiceert proactief over de voortgang en organiseert monitoringsbijeenkomsten voor de Program Increments (PI) planning;
- Je signaleert en mitigeert risico's die de output van voortbrengingsketen in gevaar brengen;
- Je bent de aanjager van structurele innovaties in de voortbrengingsketen


EISEN BIJ DEZE AANVRAAG

Het communiceren over en het toezicht houden op de toepassing van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Minimaal 5 jaar werkervaring hierin

Het evalueren van kwaliteit indicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties. Minimaal 5 jaar werkervaring hierin

Het evaluren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geimplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen. Minimaal 5 jaar werkervaring hierin


Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding. Kandidaat dient het diploma te kunnen overleggen.


Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op het gebied van agile/SAFe:Geldig certificaat PRINCE2/Agile Practitioner of Professional Scrum Master (PSM I) of SAFe 5 Agilist of SAFe 5 Foundation of AGILE Project Management.Kandidaat dient het certificaat te kunnen overleggen.


Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met ondersteunende software en tooling voor agile processen, zoals JIRA, Azure DevOps, Sharepoint en/of MIRO . Dit dient te blijken uit het CV.


Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als scrum master van een of meerdere teams.Dit dient te blijken uit het CV.


WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG

  • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, IND, Politie, Defensie) waarvan de meest recente ervaring minder dan 3 jaar oud is.

  • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team.

  • Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement.
  • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op het gebied van lean/six sigma management:Geldig certificaat Lean Six Sigma Green Belt of Black Belt.Kandidaat dient het certificaat te kunnen overleggen


Deadline: 3-6-2024 16:00
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Recruiter Resourcedesk
[email protected]
06 82 38 54 56

Delen