Team uitvraag RPA Breda

Team Breda, toaal 6 CV's:

Medior RPA/IDP Developer: 2 CV's
Junior RPA/IDP Developer: 3 CV's
Business Analist: 1 CV 

RPA Jr Developer

Werkzaamheden

1. Levert ondersteuning aan de verbetering van de bedrijfsvoering met RPA & IA door:
- het uitvoeren van procesintakes i.r.t. nieuwe ideeën voor RPA&IA;
- het opstellen van business cases voor RPA&IA;
- het bedenken en bouwen van nieuwe RPA & IA oplossingen in de staande bedrijfsvoering;
- het begeleiden van medewerkers die (gaan) werken met een RPA oplossing bij het samenwerken met de robot, het afhandelen van uitval (taken waar een robot niet uitkomt) en helpt hen bij operationele vragen en/of verbeterverzoeken.

2. Levert een bijdrage aan de uitvoering van monitoring en evaluatie door:
- het bewaken van de correcte werking van RPA&IA oplossingen;
- het aanpassen en beheren van RPA & IA oplossingen;
- adviseren over verbetermogelijkheden.

3. Levert projectondersteuning door:
- het uitvoeren van deelprojecten om eenvoudige processen te optimaliseren (zowel voorbereiding, uitvoering en implementatie) door inzet van RPA & IA inclusief het bijbehorende projectmanagement;
- het deelnemen aan projecten met keten/domein-overstijgende processen.

Kennis- en ervaringsaspecten

1. Dit eisen / vragen we van de kandidaat:
1.1. HBO of WO werk- en denkniveau;
1.2. Affiniteit met het realiseren van IT-oplossingen.

2. Dit hopen we dat de kandidaat ook meebrengt:
2.1. Ervaring met het managen van eigen projecten;
2.2. Enige low code of programeer-ervaring;
2.3. Enige ervaring met het werken binnen Agile omgeving;
2.4. Enige ervaring met SQL databases
2.5. Affiniteit met procesverbetering in het publieke domein.

Competenties

1. Klantgericht: kandidaat bewaakt tevredenheid, neemt initiatief en anticipeert op behoeften en past zich snel aan bij veranderende wensen.
2. Communiceren: kandidaat past zijn of haar communicatie aan op verschillende doelgroepen en weet technische zaken over te brengen aan bedrijfsvoering en andersom.
3. Analyseren: kandidaat vergaart informatie, maakt onderscheid tussen hoofd en bijzaken, legt verbanden tussen diverse informatiebronnen en vat de essentie samen en beschouwd diverse perspectieven.
4. Resultaatgericht: kandidaat werkt doelgericht naar een vastgesteld eindresultaat en zet organisatie-doelen om in concrete acties, bewaakt deze en toont vastberadenheid voor realisatie doelen.
5. Nauwkeurig: de kandidaat hecht veel waarde aan precisie en neemt verantwoordelijkheid voor het werken en handhaven conform gestelde werkwijze en eisen.
6. Samenwerken: kandidaat waardeert de standpunten en perspectieven van anderen, biedt hulp en onderhoud contacten die niet alleen voor dagelijkse uitvoering van het werk, maar ook in de toekomst van belang kunnen zijn.

RPA Medior Developer

Werkzaamheden

1. Verbetert de bedrijfsvoering door inzet van RPA door:
1.1. het identificeren, bedenken en bouwen van nieuwe RPA oplossingen in de staande en toekomstige bedrijfsvoering;
1.2. het beheren en continu verbeteren van RPA oplossingen;
1.3. het adviseren over de verbetering van de RPA oplossingen en de werkwijze van de RPA community.

2. Monitort en evalueert de impact van RPA door:
2.1. het bewaken van gerobotiseerde werkprocessen;
2.2. het analyseren van de prestaties van RPA;
2.3. het doen van verbetervoorstellen i.r.t. het robotiseringsproces;
2.4. het uitvoeren van procesintakes i.r.t. nieuwe ideeën en/of business cases voor robotisering en hieromtrent adviseren.

3. Levert projectondersteuning door:
3.1. het uitvoeren van (deel)projecten om processen te optimaliseren (zowel voorbereiding, uitvoering en implementatie) door inzet van RPA inclusief het bijbehorende projectmanagement;
3.2. het deelnemen aan multidisciplinaire projecten met keten/domein-overstijgende processen.

4. Traint en begeleidt beginnende RPA developers en ambassadeurs in de organisatie.

Kennis- en ervaringsaspecten

1. Dit eisen / vragen we van de kandidaat:
1.1. HBO of WO werk- en denkniveau;
1.2. Tenminste 1½ jaar professionele werkervaring met RPA
1.3. Tenminste 1½ jaar proces-verbeter ervaring.
1.4. Ervaring met het realiseren van IT-oplossingen met andere low-code of no-code systemen;

2. Dit hopen we dat de kandidaat ook meebrengt:
2.1. Blue Prism ervaring;
2.2. Ervaring met het werken binnen Agile omgeving;
2.3. Ervaring met het managen van eigen projecten en/of kleine project-teams.
2.4. Ervaring met SQL databases,
2.5. Programmeerervaring met bijv. C# of VB script;
2.6. Proces-verbeter ervaring in het publieke domein.
2.7. Kandidaat heeft bij voorkeur een half jaar ervaring met het realiseren van IT-oplossingen met andere low-code of no-code systemen;

Competenties

1. Klantgericht: kandidaat bewaakt tevredenheid, neemt initiatief en anticipeert op behoeften en past zich snel aan bij veranderende wensen.
2. Communiceren: kandidaat past zijn of haar communicatie aan op verschillende doelgroepen en weet technische zaken over te brengen aan bedrijfsvoering en andersom.
3. Analyseren: kandidaat vergaart informatie, maakt onderscheid tussen hoofd en bijzaken, legt verbanden tussen diverse informatiebronnen en vat de essentie samen en beschouwd diverse perspectieven.
4. Resultaatgericht: kandidaat werkt doelgericht naar een vastgesteld eindresultaat en zet organisatie-doelen om in concrete acties, bewaakt deze en toont vastberadenheid voor realisatie doelen.
5. Nauwkeurig: de kandidaat hecht veel waarde aan precisie en neemt verantwoordelijkheid voor het werken en handhaven conform gestelde werkwijze en eisen.
6. Samenwerken: kandidaat waardeert de standpunten en perspectieven van anderen, biedt hulp en onderhoud contacten die niet alleen voor dagelijkse uitvoering van het werk, maar ook in de toekomst van belang kunnen zijn.

RPA Sr Developer

Werkzaamheden

1. Verbetert de bedrijfsvoering door inzet (of bewust niet inzetten) van RPA door:
1.1. het identificeren, bedenken, bouwen en beëindigen van RPA oplossingen in de bedrijfsvoering en/of de bedrijfsvoering anders of slimmer inrichten door de inzet van RPA
1.2. het coördineren van implementatie van nieuwe oplossingen en/of diensten in het verlengde van RPA;
1.3. het beheren en continu verbeteren van RPA-oplossingen;
1.4. het adviseren over de verbetering van de RPA-oplossingen en de werkwijze van de RPA-community.
1.5. het zijn van een vertrouwd adviseur voor hoofd RCC en MT+ uit bedrijfsvoering om proactief bij te dragen aan groei van RPA bij het Defensieonderdeel.

2. Monitort en evalueert de impact van RPA door:
2.1. het maken van prestatieafspraken met uitvoeringsverantwoordelijken;
2.2. het bewaken van gerobotiseerde werkprocessen;
2.3. het analyseren en borgen van de prestaties van RPA;
2.4. het aandragen van verbeteringen en het verbeteren van het robotiseringsproces;
2.5. het uitvoeren van procesintakes i.r.t. nieuwe ideeën en/of business cases voor robotisering en hieromtrent adviseren.
2.6. het naleven van afspraken en werkwijze in de vorm van kwaliteitscontrole.

3. Levert multidisciplinaire projectondersteuning bij keten/domein-overstijgende processen door:
3.1. het identificeren van strategische verbetermogelijkheden van de bedrijfsvoering aanvullend op het geleverde werk;
3.2. het optreden als projectleider;
3.3. het uitvoeren van complexe projecten om processen te optimaliseren (zowel voorbereiding, uitvoering en implementatie) door inzet van RPA inclusief het bijbehorende projectmanagement;

4. Traint en begeleidt RPA developers.
4.1. is technisch specialist van het team
4.2. is proces-verbeterspecialist van het team

5. Vertegenwoordigd het organisatieonderdeel in de Robotics Community Defensie en helpt om deze operationeel en tactisch door te ontwikkelen.

Kennis- en ervaringsaspecten

1. Dit eisen we van de kandidaat:
1.1. HBO/WO werk- en denkniveau;
1.2. Tenminste 3 jaar professionele werkervaring met RPA;
1.3. Ervaring met de (door)ontwikkeling van RPA governance in een organisatie;

2. Dit hopen we dat de kandidaat ook meebrengt:
2.1. Werkervaring in het publieke domein, waarbij ervaring bij het Ministerie van Defensie de voorkeur geniet;
2.2. Ervaren met het werken én stakeholdermanagement in multidisciplinaire projecten op managementniveau van organisaties/organisatiedelen van ca. 10250 medewerkers.
2.3. Heeft de Blue Prism leerpaden Blue Prism Associate Developer, Blue Prism Professional Developer, Blue Prism Professional Developer en Blue Prism Robotic Operating Model (ROM2) Design succesvol afgerond op de Blue Prism University;
2.4. Ervaring met SQL databases
2.5. Programmeerervaring met bijv.C# of VB script;
2.6. Ervaren met het werken en verbeteren Agile omgeving;
2.7. Beschikt over Lean Green Belt certificering om te werken in verbeterteams
2.8. Kandidaat heeft ervaring met het functioneel aansturen (coachen en begeiden) van een team.
2.9. Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Blue Prism;

Competenties

1. Coachend leiderschap: kandidaat bezit de kennis en kunde op te treden als coach om binnen het team werkende RPA developers op een hoger niveau te brengen en draagt daarmee bij aan het professionaliseren van het team en de teamleden.
2. Sensitiviteit (organisatie bewustzijn)
3. Didactische vaardigheden (Ontwikkelen medewerkers)
4. Probleemoplossend vermogen
5. Conceptueel Denken / Visie
6. Beïnvloeden
7. Klantgericht: heeft een voorbeeldfunctie in het onderhouden van klantcontact. Weet klanten te adviseren vanuit eigen werkervaring.
8. Communiceren: Weet zijn communicatie aan te passen aan de toehoorders. Weet defensiecollega’s te overtuigen om hun werk toe te vertrouwen aan RPA en onderhoudt contacten van werkvloer tot MT+.
9. Analyseren: beschouwt werkzaamheden in organisatie-context, dit is Defensie-onderdeel overstijgend en beschouwt het hele low-code/no-code IT-portfolio.
10. Resultaatgericht: draagt bij aan de ontwikkeling van de (lange termijn) doelen van het RCC. Hierbij vertaalt de kandidaat tactische doelstellingen naar operationele besluitvorming en plannen.
11. Nauwkeurig: de kandidaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het (eind) resultaat dat het team levert en overweegt actief manieren om de kwaliteit te verbeteren en houdt hier toezicht op, zowel binnen de afdeling als in de bredere RPA Community.
12. Samenwerken: kandidaat heeft een voorbeeldfunctie in de community door actief kennis en inzichten te delen, zoekt samenwerking met RCC’s van andere DO’s en andere relevante onderdelen. Haalt kennis en ervaring binnen en buiten het team. Stimuleert het team bij realisatie aan gemeenschappelijke doelen.

Business Analist

Werkzaamheden

1. De Business Analist voert voorbereidend werk uit voor de (digitale) optimalisatie van processen.

2. De Business Analist brengt end-to-end processen (visueel & RASCI) in kaart, analyseert vraagstukken en adviseert over mogelijke (digitale) oplossingsrichting(en) en verbetermogelijkheden. De Business Analist draagt werkvoorbereiding voor digitale oplossingsrichtingen over aan developers.

3. Tevens borgt de Business Analist dat de bedrijfsvoering in staat is om de geïmplementeerde wijziging in gebruik te nemen door het begeleiden, trainen en/of faciliteren van workshops.

Kennis- en ervaringsaspecten

1. Dit eisen we van de kandidaat
1.1. HBO/WO werk- en denkniveau;
1.2. Tenminste 2 jaar werkervaring in bedrijfsanalyse; en /of procesanalyse, -modellering, -optimalisatie en -verbetering en change management;
1.3. Kennis van verschillende automatiserings-oplossingsrichtingen;
1.4. Communicatief vaardig; zowel geschreven als mondeling en in staat een brug te slaan tussen gebruikers en developers.
2. Dit hopen we dat de kandidaat ook meebrengt:
2.1. Kennis van en ervaring met LEAN, Agile en DevOps werken;
2.2. Ervaring van werken in multidisciplinair projecten;
2.3. Ervaring in doorgronden van de impact van technische systeemwijzigingen bijvoorbeeld door eerdere beheer- of change managementfunctie;
2.4. Ervaring in het publieke domein of bij Defensie.

Competenties

1. Analyseren: ontleedt processen en verwoord/visualiseert deze in begrijpelijke blokken. Is in staat om uit een veelheid aan informatie onderscheid in hoofd/bijzaken te maken en de informatie te ordenen en onderlinge samenhang weer te geven
2. Klantgericht:
3. Communicatie: stelt gerichte vragen om inzicht te krijgen en brengt complexe zaken zodanig over aan verschillende niveau’s, dat deze duidelijk wordt. Schat gevoeligheden juist in en kan handelen naar signalen van gesprekspartners. Schrijft en visualiseert uitstekend
4. Creativiteit
5. Samenwerken
6. Nauwkeurig
7. Plannen en Organiseren
8. Resultaatgericht
9. Zelfstandig

Deze vacature is ingetrokken op 12-7-24 om 12:00. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Recruiter Resourcedesk
[email protected]
06 82 38 54 56

Delen