Information Security Officer 23183

Adviseur Informatiebeveiliging:

De werkzaamheden bestaan o.a. uit de volgende activiteiten:

- Opstellen van IB beleidsdocumenten, - Het uitvoeren van risico-analyses, - Optreden als ISO, - Op projectmatige wijze maken van planningen, coördineren en/of uitvoeren van IB activiteiten en opstellen van IB rapportages; - Adviseren m.b.t. informatiebeveiliging in de brede zin van het woord; - Ondersteunen bij de implementatie van de BIO; - Ondersteunen bij voorbereidingen op ISO certificeringen.


Achtergrond opdracht:

Het RIVM gaat voor haar verdere professionalisering op het gebied van de informatiebeveiliging door met het aanscherpen van de beleidskaders en technische maatregelen die genomen moeten worden. Door de constante vernieuwing van de organisatie, IT en de taken van het RIVM zoeken we een ISO die in staat is om samenwerking met de klanten vorm te geven ongeacht of het om technisch of organisatorisch vraagstukken gaat.


Algemeen:

1. Een beeld vormen van de grootste risico’s in de systemen en applicaties van RIVM via een informatiebeveiligingsrisico proces

2. Op basis van de BIO scan bepalen welke mitigerende maatregelen nodig zijn

3. Medewerkers bijstaan bij security vraagstukken in de breedste zin

4. Het beoordelen van kwetsbaarheden en dit praktisch vertalen naar de business

5. Zorg dragen dat gewerkt wordt binnen het beveiligingsbeleid

6. Coördineren van pentesten en adviseren op de bevindingen

7. Daarnaast houd je je voor een groot gedeelte van de tijd bezig met incidentmanagement. Je adviseert het management over gemelde IB kwetsbaarheden en incidenten en draagt daarbij tevens zorg voor het analyseren van en opvolging geven aan IB incidenten en kwetsbaarheden. . Ook bij change- en patchmanagement in het kader van incidenten lever jij gevraagd en ongevraagd advies.Vereisten Profiel:

1. Afgeronde HBO+ opleiding

2. Kennis van cybersecurity, technische informatiebeveiligingsmaatregelen en (IT)architecturen, bedrijfsprocessen en bedrijfscontinuïteitsplannen

3. Kennis van Rijkskaders, w.o. NORA, BIR/BIO

4. Kennis van algemene gangbare security-oplossingen, zoals kwetsbaarheidscanners, IDS, firewalls en encryptie

5. Kennis van secure software development

6. Kennis van security en risicomanagement in algemene zin

7. Ervaring binnen complexe (IT) organisaties

8. Ervaring binnen de Rijksoverheid


Overige kennisvereisten:

Vaardigheid in het toepassen van kennis opgedaan door het behalen van securitycursussen en-trainingen, zoals SSCP, CEH en CISSP.


Competenties:

1. Analyseren: Je herkent de kern en verbanden in situaties.

2. Plannen en organiseren: Je bepaalt een gerichte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Je bent stressbestendig.

3. Vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een relatienetwerk.

4. Vaardigheid in het analyseren van data en het opstellen van rapportages.

5. Creativiteit: Je komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken.


Communicatieve vaardigheden:

1. Luisteren en doorvragen.

2. Argumentatie begrijpen en uitwisselen.

3. Inlevingsvermogen.

4. Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig.


Thuiswerken:

In overleg met team en manager.


Bij een passende bieding is een motivatie gericht op de opdracht verplicht, zonder motivatie wordt de bieding NIET meegenomen in de selectieprocedure.

Het cv mag niet langer/groter zijn dan 5 pagina's. (AVG Proof)

De aanvraag sluit bij NeedStaffing als mantelpartij voor het RIVM op 27-06-2024 om 10:00.

Aanbiedingen via ESD Next

Deze vacature is ingetrokken op 12-7-24 om 12:00. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen