Adviseur IT & Compliance (AVG/Wpg) 21967346

Ministerie van Defensie

Defensie wil in de huidige digitale wereld steeds meer informatie gestuurd werken om haar taken beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Om deze doelstelling verder te verwezenlijken is het belangrijk om data adequaat te verwerken, daarom worden processen en IT-middelen constant doorontwikkeld. De verwerkte data dient zowel veilig als conform wet- en regelgeving te worden verwerkt. Een belangrijk aandachtspunt voor de Marechaussee is het voldoen aan relevante wet- en regelgeving gericht op mensenrechten. (O.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet Politiegegevens)


Jij adviseert over de borging van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en ondersteunt bij de ontwikkeling van processen en IT. Om deze taak goed uit te voeren dient er nauw te worden samengewerkt met collega’s met verschillende achtergronden bij zowel het LTC als op de staf van de commandant van de KMar, 


De werkzaamheden en verantwoordelijkheden komen er als volgt uit te zien: 

 • Het adviseren van verantwoordelijken (hoofdzakelijk Hoofd operatiën, hoofd Intell en IV&Cis) over operationele en IV-gerelateerde vraagstukken. 
 • Het afstemmen van bovengenoemde werkzaamheden met relevante betrokken partijen in de organisatie om zodoende bij te dragen aan draagvlak en interne overeenstemming. 
 • Bijdragen aan de borging van wet- en regelgeving binnen de operatie van de KMar 


De opdracht is voltooid zodra de kandidaat de relevante wet- en regelgeving afdoende geborgd heeft binnen de processen van het LTC en de organisatie heeft voorbereid om de processen compliant in te richten. Dit betreft een uitvraag waarvan de huidige Nadere Overeenkomst (NOK) niet meer wordt gecontinueerd.


De business analist kent de organisatie, bedrijfsprocessen, informatiesystemen, wet- en regelgeving en kan op basis daarvan verbetervoorstellen doen voor wat betreft Informatie Gestuurd Optreden. De business analist opereert op het snijvlak van de operatie en informatievoorziening.


Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) is een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en is direct ondergebracht onder de commandant van de Koninklijke Marechaussee (CKMar). Het LTC heeft tot doel om op tactisch en operationeel niveau uitvoering te geven aan de KMar opgedragen taken middels informatie gestuurd optreden (IGO) en de samenwerking met ketenpartners en binnen netwerken. De eenheid heeft tot doel om uitvoering te geven aan opgedragen taken binnen de daarvoor afgegeven aanwijzingen, handelingskaders, werkwijzen en richtlijnen vanuit staf LTC.


Eisen:

 • Kandidaat is aantoonbaar in staat operationele belangen van de organisatie goed af te wegen tegen mogelijke privacyrisico’ s. 
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met compliance vraagstukken met betrekking tot de organisatiebehoefte en deze te vertalen naar concrete inrichtingsadviezen.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar diepgaande kennis van zowel de AVG als de Wpg-regelgeving. Dit zal ook worden getoetst in een mogelijk toelichtend gesprek. (2 jaar)
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met data-compliance en IT.


Wensen:

 • Wensen Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring binnen politie, justitie en veiligheid of een Defensieonderdeel.
 • Kandidaat beschikt over een afgeronde WO opleiding in het domein rechtsgeleerdheid/IT. Dit dient te blijken uit het CV en zal tijdens een mogelijk toelichtend gesprek nader worden getoetst.
 • Kandidaat heeft in diverse (minimaal 2) functies laten zien dat hij/zij beschikt over coördinerende vaardigheden in organisaties met minimaal 1.000 medewerkers. 
 • Minimaal 2 jaar ervaring in opgedaan in de OOV sector. 
 • Kandidaat beschikt over een CIPP/E-certificering. 


Deadline: woensdag 10 juli 2024 16:00 uur

Deze vacature is ingetrokken op 16-7-24 om 11:58. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen