Testspecialist HiX migratie 21868140 (R2)

OMSCHRIJVING

De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg. Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Door nieuwe en steeds hogere eisen die aan de militair geneeskundige keten worden gesteld, dient de informatievoorziening in de komende jaren zich te ontwikkelen naar een datagestuurde informatievoorziening. Naast een volledige digitalisering van de militaire zorgketen, wordt de basisregistratie en datakwaliteit op orde gebracht, wordt digitaal uitwisseling van gegevens door de gehele (internationale) zorgketen mogelijk en wordt ondersteuning door trendmatige analyses van data gerealiseerd. Binnen diverse zorgbedrijven van Defensie worden of zijn projecten geïniteerd ten behoeve van de vervanging van de Elektronische Patientendossiers (EPD). De afgelopen jaren is hiervoor (onder andere) HiX van leverancier Chipsoft ingevoerd. Dit jaar dient de huidige versie 6.2 te worden gemigreerd naar versie 6.3 en wordt voor de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) de applicatie USER vervangen door HiX. Het Ministerie van Defensie is voor de realisatie op zoek naar aanvullende ondersteuning in de vorm van een testspecialist. Deze testspecialist zal zich richten op het opzetten, begeleiden en afronden van alle noodzakelijke testen in het kader van deze migratie (gebruikerstesten, spiegeltesten etc.) en implementatie.


Functieomschrijving/werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:
• Opstellen van de noodzakelijke testplannen en testscripts
• Begeleiden van het testproces: als verantwoordelijke van het testproces zorgt de testspecialist dat alle noodzakelijke functionele en technische testen tijdig zijn ingepland, dat alle randvoorwaardelijke zaken zijn opgesteld (o.a. testscripts) en de facilitaire zaken zijn geregeld (ruimtes, werkplekken). Daarnaast ziet hij/zij toe op de opvolging van de testen en de vastlegging van de testresultaten.
• Advies en ondersteuning: de testspecialist adviseert en faciliteert de werkgroepen en de Functioneel beheerorganisatie over uit te voeren testen, op te stellen testscripts etc.
• Testen: de testspecialist ondersteunt inhoudelijk bij het uitvoeren van testen. Enerzijds bij het opstellen van testcases, anderzijds bij het begeleiden van gebruikers bij de uitvoering van testen.
• Ondersteuning go-live: de testspecialist helpt bij de livegang door middel van het organiseren en begeleiden van de finale spiegeltesten en gebruikerstesten voordat de oplossing in gebruik wordt genomen
• De testspecialist stemt waar nodig af met de betrokken IT-organisatie (JIVC) en externe leveranciers (Chipsoft) gedurende de verschillende projectfasen.
• Voeren van overleg en afstemmen met de eigen werkgroep(en), andere werkgroepen en projectleider
• Het bespreken van testresultaten met werkgroepen en externe leveranciers, het toezien op de opvolging en het waar nodig escaleren waar opvolging uit blijft.
• Het adviseren over eventuele testtooling en het inzetten van deze tooling (indien relevant en mogelijk).


EISEN BIJ DEZE AANVRAAG

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als testspecialist waaronder ECD omgevingen zoals USER en Chipsoft HiX implementatieprojecten binnen de tweedelijnszorg. Dit betreft minimaal 3 projecten, waarvan 2 projecten standaard contenten traject zijn geweest en minimaal 1 project de invoering of migratie van HiX 6.3 betrof.


Kandidaat heeft een HBO- of universitaire opleiding gevolgd en afgerond in de richting bedrijfskunde, IT, informatiemanagement, (medische) informatiekunde, veranderkunde, zorg inhoudelijk of vergelijkbaar.


WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG

  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als testspecialist van Chipsoft HiX implementatieprojecten binnen de tweedelijnszorg. Dit betreft minimaal 3 projecten, waarvan 2 projecten standaard contenten traject zijn geweest en minimaal 1 project de invoering of migratie van HiX 6.3 betrof.

  • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als testspecialist in een EPD-project voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen het domein GGZ op basis van Chipsoft HiX.

  • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als testspecialist in een EPD-project voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de GGZ op basis van Chipsoft HiX.

  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als testspecialist in een migratietraject van Chipsoft HiX 6.1/6.2 naar 6.3.

  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met in de markt gangbare testmethodieken zoals TMAP en testtooling

Deze vacature is ingetrokken op 18-7-24 om 16:02. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Recruiter Resourcedesk
[email protected]
06 82 38 54 56

Delen