Junior Systeemontwikkelaar 21938396

Organisatorische context en cultuur

JIVC: 

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Achtergrond opdracht

Vanuit de personele exploitatie van DOO is budget beschikbaar gesteld voor het invullen van capaciteit binnen JIVC. Tijdens het selectiegesprek moet de kandidaat blijk geven dat hij/zij de opdracht begrijpt en wordt tevens de motivatie en ambitie beoordeeld.

Let op: dit betreft een verambtelijking-constructie

Opdrachtbeschrijving 

Het Ministerie van Defensie is bezig met de realisatie van een generieke basisvoorziening voor document- en recordmanagement ten behoeve van het beheer van informatiestromen binnen de organisatie. De inzet van de basisvoorziening legt de fundering voor een verbetering en modernisering van de informatiehuishouding, zowel voor de bedrijfsvoering(Bestuursstaf) als voor de afdeling Informatie Beheer (IB). Met de basisvoorziening kan de afdeling IB de bedrijfsvoering beter ondersteunen, de administratieve last verminderen en de besturing van de informatiehuishouding transparanter maken. Voor gebruikers wordt informatie beter vindbaar en bruikbaar. Tevens kan worden voldaan aan weten regelgeving en is de duurzame beschikbaarheid gegarandeerd. Het beoogde projectresultaat is een oplevering van een IT-toepassing voor document management (DMS) en recordmanagement (RMA) op basis van het binnen Defensie beschikbare IBM FileNet P8 platform. De naam van die toepassing is DefDoc. 

In dit project wordt gezocht naar een enthousiaste junior systeemontwikkelaar met potentie die met behulp van de ontwikkeltaal Java aanpassingen aan het platform en specifiek maatwerk kan ontwikkelen. De junior ontwikkelaar houdt zich bezig met het technisch ontwerpen, ontwikkelen en testen van onderdelen van het informatiesysteem. De junior ontwikkelaar implementeert en documenteert systeemontwerpen en zorgt voor kennisoverdracht naar de andere teamleden. Daarnaast is hij betrokken bij het analyseren en oplossen van storingen. Hij/zij dient rekening te houden met de functionele en technische programma's van eisen en vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden van COMMIT en Defensie. De junior ontwikkelaar is betrokken bij het bepalen van dialoogstructuren, het vertalen van de systeemeisen naar concrete procedures en het analyseren en oplossen van storingen. Hij/zij heeft contact met de projectmanager, andere ontwikkelaars, adviseurs en (systeem)architecten om de ontwerpdeskundigheid in te brengen in opdrachten. De junior ontwikkelaar wordt opgeleid. 

Er is gekozen voor een verambtelijking-constructie. In deze constructie komt de kandidaat twee jaar voor ons werken als inhuurkracht. In deze periode wordt de kandidaat verder ingewerkt en hopen we na deze periode een geschikte Systeemontwikkelaar te hebben die we vast in dienst kunnen nemen. Na 2 jaar komt de kandidaat dan in dienst bij Defensie.

Taken:

 • Ontwikkel ingenieur en integreer componenten 
 • Volg richtlijnen voor gebruikerservaringen 
 • Bewust van en bekend met bekende beveiligingskwetsbaarheden, door beveiliging toe te passen door ontwerp 
 • Vormdocumentatie 
 • Verstrek geavanceerde, component technische ondersteuning 
 • Los problemen vóór en na het testen op

Eisen:

 • De kandidaat heeft HBO-werk- en denkniveau, aantoonbaar door een afgeronde opleiding of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring.
 • De kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift op minimaal taalniveau C1.
 • De kandidaat heeft de opleiding Java, JD Edwards, MySQL, Oracle APEX, Autonomous database, BI, OCI, and Database afgerond.
 • De kandidaat heeft de opleiding IBM FILENET P8 PLATFORM ADMINISTRATION (V5.5.X) afgerond.

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) op het gebied van IT. 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in het Agile werken. 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in applicatie-ontwikkeling 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een HBO opleiding in de richting informatica. 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van één of meer van de volgende zaken: Java, J2EE, JSON, REST en WSDL/XSD en Filenet. 

Toelichting: Toelichting: 2 dagen per week op kantoor.


Deadline aanbieding 18-7-2024, 16:59 uur
Deze vacature is ingetrokken op 18-7-24 om 16:01. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen