Functioneel Applicatiebeheerder Digitalisering BES

Opdrachtgever:

De directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de gezondheidszorg op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES).


Project:

De huidige informatievoorziening op de BES is momenteel beperkt gedigitaliseerd en versnipperd. Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners verloopt deels nog op papier en op ongestructureerde wijze. Dit geldt ook voor uitwisseling met omringende (autonome) landen Curaçao, Aruba en St. Maarten. Belangrijke randvoorwaarden voor digitalisering, zoals hardware en stabiel internet, zijn voor veel zorgverleners nog niet beschikbaar. De komende jaren wordt gewerkt om de technische basis op orde te krijgen voor het merendeel van de zorginstellingen. Voor sommige sectoren wordt een programma van eisen, inclusief roadmap, opgesteld om te komen tot een keuze voor een zorginformatiesysteem. Voor andere zorgsectoren, die verder zijn gedigitaliseerd, wordt gestart met de voorbereidingen voor de invoer van een EPD of doorontwikkeling van het huidige digitale systeem. Voor het zorgverzekeringskantoor op Bonaire wordt het systeem doorontwikkeld zodat het mogelijk wordt om in de nabije toekomst gebruik te maken van het nog in te voeren BSN.


Opdrachtomschrijving:  

Als Functioneel Applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer en de optimalisatie van applicaties binnen een specifieke omgeving, met speciale aandacht voor de BES eilanden en de gezondheidszorgsector. Je speelt een cruciale rol in het ontwerp, beheer en onderhoud van netwerken, en bent betrokken bij hardwareselectie en -beheer. Daarnaast ben je deskundig in het ontwikkelen, implementeren, testen en beheren van technische beveiligingssystemen.


Verantwoordelijkheden: 

• Applicatiebeheer: Beheren en optimaliseren van applicatiespecifieke functionaliteiten en workflows. • Netwerkontwerp en -beheer: Ontwerpen, implementeren en onderhouden van netwerkinfrastructuren, rekening houdend met specifieke vereisten van de BES eilanden. • Hardwareselectie en -beheer: Selecteren, installeren en onderhouden van hardwarecomponenten en systemen. • Technische beveiligingssystemen: Ontwikkelen, implementeren, beheren en testen van technische beveiligingsoplossingen om de integriteit en veiligheid van systemen te waarborgen. • Onderhoud en upgrades: Uitvoeren van regelmatig onderhoud, patches en upgrades om optimale prestaties en beveiliging van systemen te garanderen.


Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden:

• Applicatiebeheer: Beheren en optimaliseren van applicatiespecifieke functionaliteiten en workflows. • Netwerkontwerp en -beheer: Ontwerpen, implementeren en onderhouden van netwerkinfrastructuren, rekening houdend met specifieke vereisten van de BES eilanden. • Hardwareselectie en -beheer: Selecteren, installeren en onderhouden van hardwarecomponenten en systemen. • Technische beveiligingssystemen: Ontwikkelen, implementeren, beheren en testen van technische beveiligingsoplossingen om de integriteit en veiligheid van systemen te waarborgen. • Onderhoud en upgrades: Uitvoeren van regelmatig onderhoud, patches en upgrades om optimale prestaties en beveiliging van systemen te garanderen.


Vereisten: 

• Ervaring met werken op de BES eilanden, bij voorkeur met kennis van lokale infrastructuur en regelgeving. • Ervaring in de gezondheidszorgsector, met begrip van specifieke vereisten en compliance. • Diepgaande kennis van netwerkontwerp, -implementatie en -beheer. • Bekwaamheid in hardwareselectie, -installatie en -onderhoud. • Bewezen ervaring in het ontwikkelen, implementeren, beheren en testen van technische beveiligingssystemen. • Vaardigheid in het uitvoeren van onderhoud en upgrades van systemen en applicaties. • Sterke probleemoplossende vaardigheden en vermogen om snel te reageren op operationele uitdagingen. • Uitstekende communicatievaardigheden en vermogen om effectief te werken binnen een multidisciplinair team.


Opleiding en Certificeringen:

• Bachelor diploma in IT, Informatica, Engineering of een gerelateerd vakgebied. • Certificeringen zoals Cisco CCNA, CompTIA Network+, CISSP (Certified Information Systems Security Professional) zijn een pluspunt.


Competenties: 

• Organisatiesensitiviteit • Resultaatgericht • Analyseren • Plannen en organiseren • Omgevingssensitiviteit.


Voor wat betreft de dienstreizen naar de BES in het kader van de opdracht zullen separaat nadere afspraken gemaakt worden bij aanvang van de opdracht.


Voortijdige beëindiging:

Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen.


Deadline: 15 juli 2024 om 10:00 uur

Bij een passende bieding is een motivatie gericht op de opdracht verplicht. (zonder motivatie wordt de bieding NIET meegenomen in de selectieprocedure)

Dubbele doorleen in niet toegestaan, alleen kandidaten in vaste dienst of zzp direct.

Aanbiedingen dienen via de portal/esd gedaan te worden. 

Deze vacature is ingetrokken op 18-7-24 om 16:07. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen